ภาษาไทย | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

我想要进入大学学习。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
我想要申请______________课程。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
本科生
ปริญญาตรี
ประเภทหลักสูตร
研究生
บัณฑิตวิทยาลัย
ประเภทหลักสูตร
博士生
ปริญญาเอก
ประเภทหลักสูตร
全日制
เต็มเวลา
ประเภทหลักสูตร
非全日
นอกเวลา
ประเภทหลักสูตร
网上课程
ออนไลน์
ประเภทหลักสูตร
我想要在这所大学学习___________。
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
一学期
หนึ่งภาคการศึกษา
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
一学年
หนึ่งปีการศึกษา
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
请问学生工作有什么限制?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
我需要提供材料原件还是复印件?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
请问该所大学的入学要求是什么?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
请问大学能保证我的住宿吗?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
课程内容涵盖实习吗?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
我如何才能查看我的申请进程呢?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
对【语言】的要求是什么?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
学分制
หน่วยกิตวิชา
ประเภทของระบบ
打分制
การให้คะแนน
ประเภทของระบบ
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
这里的教学风格是什么样的?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
这里有_____________?
มี _____________ ไหม
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
讲座
การบรรยาย
ประเภทของชั้นเรียน
研讨会
การสัมมนา
ประเภทของชั้นเรียน
个别辅导
การกวดวิชา
ประเภทของชั้นเรียน
会议
การประชุม
ประเภทของชั้นเรียน
暑期学校提供哪些课程呢?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
考试何时举行?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
我在哪里能找到所有的课程信息?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
大学里有体育馆吗?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
我如何加入学生组织?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
在【城市】居住的生活成本大概多少?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

我在这里可以学习什么语言?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
有没有水平测试来评估我的水平?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
您有课程的详细介绍吗?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
一个班级里最多有多少个学生?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
贵校都有哪些设施?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
请问你们安排郊游吗?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
你们提供哪些项目呢?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

我想了解关于助学金的信息。
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
有哪些组织可以资助我的学习?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
我需要 ____________的财政补贴。
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
学费
ค่าเล่าเรียน
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
生活费用
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
儿童托管
การดูแลเด็ก
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
请问有哪些奖学金?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

我想要在【国家】认证我的学位证书。
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ