ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

أود التسجيل في الجامعة.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
أود التقدم لحضور مقرر ____________.
Mi volas apliki por_____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
ما قبل التخرج
kurso por studentoj
ประเภทหลักสูตร
ما بعد التخرج
kurso por postdiplomaj studentoj
ประเภทหลักสูตร
دكتوراه
kurso por Ph.D.
ประเภทหลักสูตร
بدوام كامل
plentempa kurso
ประเภทหลักสูตร
بدوام جزئي
parttempa kurso
ประเภทหลักสูตร
على الإنترنت
enreta kurso
ประเภทหลักสูตร
أرغب في الدراسة في جامعتكم لمدة_________________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
فصل
semestro
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
عام دراسي
akademia jaro
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطلاب؟
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
هل علي إظهار المستندات الأصل أو نسخ منها؟
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
ما هو نظام ________________؟
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
النقاط
de kredito
ประเภทของระบบ
العلامات
de noto
ประเภทของระบบ
هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل؟
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
كيف ستكون طريقة التعليم؟
Kiom estas la instrua stilo?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
هل هناك___________________؟
Ĉu estas ______________?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
محاضرات
lekcioj
ประเภทของชั้นเรียน
حلقات بحث
seminarioj
ประเภทของชั้นเรียน
فيديوهات تعليمية
lerniloj
ประเภทของชั้นเรียน
مؤتمرات
konferencoj
ประเภทของชั้นเรียน
ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
متى تعقد الامتحانات؟
Kiam estas la ekzamenoj?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
Ĉu estas universitata sportejo?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
كيف يمكنني الانضمام إلى نوادي طلابية؟
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في مدرستكم؟
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
هل يمكنني الانتقال إلى مستوى آخر في حال كان الذي أحضره غير مناسب لي؟
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
ما هو عدد الطلاب الأعظمي في الصف؟
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
هل تنظمون رحلات؟
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
ما هي البرامج التي تقدمون؟
Kio programojn vi proponas?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

أنا هنا للاستعلام عن فرص التمويل
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
أحتاج إلى مساعدة مالية من أجل_______________________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
أجور التعليم
instrudepagoj
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
تكاليف المعيشة
miaj vivelspezoj
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
رعاية الأطفال
infanzorgado
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة [لغة]؟
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ