ภาษากรีก | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

İthal izin belgesine ihtiyacım var mı?
Χρειάζομαι πιστοποιητικό εισαγωγής;
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
[Hayvan] için karantina dönemi var mı?
Υπάρχει περίοδος καραντίνας για [ζώο];
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
Yerli olmayan hayvanları ülkeye sokmak için özel kurallar var mı?
Υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους;
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Evcil hayvanınızın giriş şartları bir __________ içeriyor.
Τα κριτήρια εισόδου για το κατοικίδιο σας περιλαμβάνουν __________.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
mikroçip
μικροτσίπ
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
kuduz aşısı
εμβολιασμός κατά της λύσσας (πιστοποιητικό)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
hayvan pasaportu
διαβατήριο ζώων συντροφιάς
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
bağırsak solucanı tedavi belgesi
αγωγή για εχινόκοκκο (πιστοποιητικό)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
Yetkililer tarafından onaylanmış bir taşıyıcı kullanmalı mıyım?
Πρέπει να χρησιμοποιήσω εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
______________ için geçerli olan kurallar nelerdir?
Ποιοι είναι οι κανονισμοί για _____________;
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
rehber köpekler
σκύλους οδηγούς
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
yardımcı köpekler
σκύλος συνοδείας
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
Evcil hayvanım için sağlık belgesini nasıl alabilirim?
Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα πιστοποιητικό υγείας για το κατοικίδιο ζώο μου;
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ