ภาษาเช็ค | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

Am nevoie de licență de importantare pentru animalul meu de companie?
Potřebuji dovozní povolení?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
Există o perioadă de carantină pentru [animalul]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
Există reguli specifice pentru importarea speciilor non-autohtone?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Condițiile necesare de intrare în țară pentru animalul tău de companie includ __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
microcip
mikročip
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
vaccin antirabic (certificat)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
pașaport al animalului de companie
cestovní pas pro zvířata
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
certificat de tratament împotriva teniei
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
Trebuie să folosesc un transportor omologat?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
Care sunt normele pentru ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
câini-ghid
Vodící psi
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
câini însoțitori
asistenční psi
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
Cum pot obține un certificat de sănătate pentru animalul meu de companie?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ