ภาษาฟินนิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

Preciso de uma licença de importação?
Tarvitsenko tuontilupaa?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
Existe um período de quarentena para [animal]?
Onko [eläimelle] karanteeniaikaa?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Onko vierasperäisten lajien maahantuonnissa joitakin erityisiä sääntöjä?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Maahantuontivaatimukset, jotka sinun lemmikin tulee täyttää, ovat _________.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
microchip
mikrosiru
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
vacina contra raiva (certificado)
vesikauhurokote (todistus)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
passaporte do animal
lemmikkipassi
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
tratamento contra tênias (certificado)
heisimatolääkitys (todistus)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
Preciso usar um transportador autorizado?
Pitääkö minun käyttää sertifioitua kuljetusliikettä?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
Quais são as regras para ______________?
Mitä sääntöjä _________ on?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
cães-guia
opaskoiralle
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
cães auxiliares
avustuskoiralle
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Kuinka saan todistuksen lemmikilleni?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ