ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Szükséges importengedély?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Van kötelező karantén az állatnak?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Vannak specifikus szabályok nem őshonos fajták behozatalára?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
A behozatali feltételek az állat részére _____________.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
mikrochip
microchip
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
veszettség elleni oltási igazolás
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
paszport dla zwierząt domowych
kisállat útlevél
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
igazolás féregtelenítésről
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Hivatalos szállítót kell alkalmaznom?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Mik a szabályok ____________részére?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
psy przewodniki
vakvezető kutyák
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
psy towarzyszące
segítő kutyák
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Mi szükséges az egészségügyi tanúsítvány megszerzéséhez?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ