ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Do I need an import license?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Is there a quarantine period for [animal]?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Are there specific rules for importing non-native species?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
mikrochip
microchip
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
rabies vaccination (certificate)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
paszport dla zwierząt domowych
pet passport
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
tapeworm treatment (certificate)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Do I have to use an authorized carrier?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
Jakie przepisy obowiązują ______________?
What are the rules for ______________?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
psy przewodniki
guide dogs
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
psy towarzyszące
assistance dogs
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
How do I obtain a health certificate for my pet?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ