ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

Ho bisogno di un permesso di importazione?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
il microchip
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
il vaccino antirabbico
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
il passaporto per gli animali da compagnia
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
il certificato di trattamento contro la tenia
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
cani guida
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
cani da assistenza
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ