ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

Szükséges importengedély?
Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
Van kötelező karantén az állatnak?
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
Vannak specifikus szabályok nem őshonos fajták behozatalára?
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
A behozatali feltételek az állat részére _____________.
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
microchip
une puce électronique
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
veszettség elleni oltási igazolás
un vaccin contre la rage (certificat)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
kisállat útlevél
un passeport animal
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
igazolás féregtelenítésről
un traitement contre le ténia (certificat)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
Hivatalos szállítót kell alkalmaznom?
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
Mik a szabályok ____________részére?
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
vakvezető kutyák
chiens-guides
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
segítő kutyák
chiens d'assistance
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
Mi szükséges az egészségügyi tanúsítvány megszerzéséhez?
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ