ภาษาสเปน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

Χρειάζομαι πιστοποιητικό εισαγωγής;
¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
Υπάρχει περίοδος καραντίνας για [ζώο];
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
Υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους;
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Τα κριτήρια εισόδου για το κατοικίδιο σας περιλαμβάνουν __________.
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
μικροτσίπ
el microchip
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
εμβολιασμός κατά της λύσσας (πιστοποιητικό)
la vacuna antirrábica (certificado)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
διαβατήριο ζώων συντροφιάς
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
αγωγή για εχινόκοκκο (πιστοποιητικό)
el certificado de tratamiento contra la tenia
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
Πρέπει να χρησιμοποιήσω εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
¿Tengo que usar una jaula homologada?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
Ποιοι είναι οι κανονισμοί για _____________;
¿Cuál es la normativa para _________________?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
σκύλους οδηγούς
perros guía
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
σκύλος συνοδείας
perros de asistencia
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα πιστοποιητικό υγείας για το κατοικίδιο ζώο μου;
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ