ภาษาโรมาเนีย | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Am nevoie de licență de importantare pentru animalul meu de companie?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Există o perioadă de carantină pentru [animalul]?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Există reguli specifice pentru importarea speciilor non-autohtone?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Condițiile necesare de intrare în țară pentru animalul tău de companie includ __________.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
une puce électronique
microcip
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
un vaccin contre la rage (certificat)
vaccin antirabic (certificat)
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
un passeport animal
pașaport al animalului de companie
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
un traitement contre le ténia (certificat)
certificat de tratament împotriva teniei
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Trebuie să folosesc un transportor omologat?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Care sunt normele pentru ______________?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
chiens-guides
câini-ghid
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
chiens d'assistance
câini însoțitori
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Cum pot obține un certificat de sănătate pentru animalul meu de companie?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ