ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

Behøver jeg en importtilladelse?
Szükséges importengedély?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Van kötelező karantén az állatnak?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Vannak specifikus szabályok nem őshonos fajták behozatalára?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
A behozatali feltételek az állat részére _____________.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
microchip
microchip
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
rabiesvaccination
veszettség elleni oltási igazolás
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
dyrepas
kisállat útlevél
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
bændelormsbehandling
igazolás féregtelenítésről
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Hivatalos szállítót kell alkalmaznom?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
Hvad er reglerne for ______________?
Mik a szabályok ____________részére?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
blindehund
vakvezető kutyák
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
støttehund
segítő kutyák
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Mi szükséges az egészségügyi tanúsítvány megszerzéséhez?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ