ภาษาตุรกี | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง - การย้ายถิ่นฐานสัตว์เลี้ยง

Potřebuji dovozní povolení?
İthal izin belgesine ihtiyacım var mı?
การสอบถามถึงความจำเป็นของการมีใบอนุญาตนำเข้า
Má toto zvíře určenou karanténu?
[Hayvan] için karantina dönemi var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับการกักตัวสัตว์
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Yerli olmayan hayvanları ülkeye sokmak için özel kurallar var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎเฉพาะสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Evcil hayvanınızın giriş şartları bir __________ içeriyor.
การแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้า
mikročip
mikroçip
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
kuduz aşısı
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
cestovní pas pro zvířata
hayvan pasaportu
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
bağırsak solucanı tedavi belgesi
ข้อกำหนดในการนำเข้าสัตว์เลี้ยง
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Yetkililer tarafından onaylanmış bir taşıyıcı kullanmalı mıyım?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ผู้ส่งที่ได้รับอำนาจ
Jaká jsou pravidla pro ______________?
______________ için geçerli olan kurallar nelerdir?
การสอบถามเกี่ยวกับกฎสำหรับสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ
Vodící psi
rehber köpekler
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
asistenční psi
yardımcı köpekler
ประเภทของสุนัขช่วยเหลือ
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Evcil hayvanım için sağlık belgesini nasıl alabilirim?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ