ภาษาสเปน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย - การเช่า

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Estoy buscando un/a ________________ para alquilar.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเช่าบางอย่าง
ห้องพัก
habitación
ประเภทของที่พัก
แฟลต / ห้องชุด
piso / apartamento
ประเภทของที่พัก
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
estudio
ประเภทของที่พัก
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
chalé
ประเภทของที่พัก
บ้านแฝด
casa semiadosada
ประเภทของที่พัก
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
casa adosada
ประเภทของที่พัก
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
¿Cuánto es el alquiler al mes?
การสอบถามราคาค่าเช่า
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
¿Están incluidos los gastos en el alquiler?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟ
เงินมัดจำคือเท่าไร
¿Cuánto es la fianza?
การสอบถามเกี่ยวกับเงินมัดจำ
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
¿Cuándo puedo ir a ver el piso/la habitación?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าชมที่พัก
ห้องชุด ________________
El piso/apartamento está __________________.
การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการตกแต่งของที่พัก
ได้รับการตกแต่งแล้ว
amueblado
สภาพของห้องชุด
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
sin amueblar
สภาพของห้องชุด
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
¿Se permiten mascotas?
การสอบถามเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
¿Cómo se cambia de compañía eléctrica?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงาน
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
¿Cuántos inquilinos viven en el piso/apartamento?
การสอบถามจำนวนผู้อยู่อาศัยในห้องชุด
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
¿Cuántas personas han venido a ver el piso/apartamento?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ได้เข้าชมที่พักแล้ว
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
¿Puedo ver el historial de revisiones de la instalación eléctrica y el de la instalación del gas?
การสอบถามเกี่ยวกับรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซ
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento?
การสอบถามระยะเวลาสัญญาเช่า
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
¿Ha habido algún conflicto entre los vecinos?
การสอบถามถึงความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้าน
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
¿Han hecho alguna reforma?
การสอบถามเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมที่เกิดขึ้น
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
¿Cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión?
การสอบถามถึงอายุการใช้งานของหม้อน้ำและการตรวจสอบครั้งล่าสุด
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
¿Cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez?
การสอบถามเกี่ยวกับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุด
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
¿Quién vive arriba/abajo/al lado?
การสอบถามเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
¿Tiene plaza de aparcamiento?
การสอบถามถึงที่ว่างในที่จอดรถสำหรับรถของคุณ
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
¿Han asesinado a alguien aquí?
การสอบถามถึงการฆาตกรรมในสถานที่นั้น
___________ ใช้งานได้ไหม
¿Funciona ____________?
การสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวก
ท่อประปา
la instalación de tuberías/cañerías
สิ่งอำนวยความสะดวก
เครื่องทำความร้อน
la calefacción
สิ่งอำนวยความสะดวก
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
¿El casero se encarga de las reparaciones?
การสอบถามถึงผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซม
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
¿Dónde están los contadores del gas y de la electricidad?
การสอบถามจุดวางมิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟ
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
¿Los electrodomésticos tienen garantía y manuales de instrucciones?
การสอบถามเกี่ยวกับคู่มือการใช้และการรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
¿Con qué compañía tienen contratada la luz/la conexión a Internet? ¿Con qué compañía tienen contratado el teléfono fijo?
การสอบถามเกี่ยวกับผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
¿Dónde está el termostato?
การสอบถามเพื่อขอดูเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
¿Puedo ver el certificado de seguridad de la instalación de gas?
การสอบถามเพื่อขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊ส

ที่พักอาศัย - การซื้อ

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
¿Cuántas ofertas han hecho por la casa?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนข้อเสนอที่บ้านนี้ได้รับ
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
¿Cuánto tiempo lleva la casa a la venta?
การสอบถามถึงระยะเวลาที่บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาด
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
¿Por qué se mudan los dueños?
การสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลที่บ้านถูกขาย
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
¿Cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa?
การสอบถามถึงระยะเวลาที่ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่น
การขายรวมอะไรบ้าง
¿Qué está incluido en la venta?
การสอบถามถึงสิ่งที่รวมอยู่ในการขาย
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
¿Ha habido problemas de hundimiento del suelo?
การสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการทรุดตัวลง
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
¿Sería posible pagar menos por el traspaso?
การสอบถามเกี่ยวกับการค้นหาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีราคาถูกกว่า
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
¿Sabe qué se está construyendo o se va a construir en la zona?
การสอบถามเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสำหรับพื้นที่นั้น
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
¿Pueden retirar la casa del mercado para reservármela?
การสอบถามเกี่ยวกับการนำบ้านออกจากตลาด
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
¿De dónde son los azulejos de la cocina y del baño?
การสอบถามถึงสถานที่ที่เจ้าของคนก่อนซื้อชุดครัวและกระเบื้องห้องน้ำ
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
¿De dónde son los muebles fijos, como los armarios de la cocina?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่เจ้าของคนก่อนซื้อเครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่