ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย - การเช่า

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
I am looking for a _______________ to rent.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเช่าบางอย่าง
ห้องพัก
room
ประเภทของที่พัก
แฟลต / ห้องชุด
flat / apartment
ประเภทของที่พัก
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studio flat / studio apartment
ประเภทของที่พัก
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
detached house
ประเภทของที่พัก
บ้านแฝด
semi-detached house
ประเภทของที่พัก
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
terraced house
ประเภทของที่พัก
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
How much is the rent per month?
การสอบถามราคาค่าเช่า
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Are utilities included?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟ
เงินมัดจำคือเท่าไร
How much is the deposit?
การสอบถามเกี่ยวกับเงินมัดจำ
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
When can I come for a viewing?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าชมที่พัก
ห้องชุด ________________
The apartment is ________________.
การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการตกแต่งของที่พัก
ได้รับการตกแต่งแล้ว
furnished
สภาพของห้องชุด
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
unfurnished
สภาพของห้องชุด
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Are pets allowed?
การสอบถามเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
How can I switch the energy supplier?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงาน
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
How many other tenants are living in the apartment?
การสอบถามจำนวนผู้อยู่อาศัยในห้องชุด
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
How many viewings has it had?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ได้เข้าชมที่พักแล้ว
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
การสอบถามเกี่ยวกับรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซ
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
How long is the lease?
การสอบถามระยะเวลาสัญญาเช่า
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Have there been any neighbor disputes?
การสอบถามถึงความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้าน
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
What renovations have been done?
การสอบถามเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมที่เกิดขึ้น
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
How old is the boiler and when was it last inspected?
การสอบถามถึงอายุการใช้งานของหม้อน้ำและการตรวจสอบครั้งล่าสุด
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
When was it last rewired?
การสอบถามเกี่ยวกับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุด
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Who lives upstairs/downstairs/next door?
การสอบถามเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is there a parking space included?
การสอบถามถึงที่ว่างในที่จอดรถสำหรับรถของคุณ
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Has anyone ever been murdered here?
การสอบถามถึงการฆาตกรรมในสถานที่นั้น
___________ ใช้งานได้ไหม
Does ___________ work?
การสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวก
ท่อประปา
the plumbing
สิ่งอำนวยความสะดวก
เครื่องทำความร้อน
the heating
สิ่งอำนวยความสะดวก
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is the landlord in charge of doing repairs?
การสอบถามถึงผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซม
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Where are the gas and electricity meters?
การสอบถามจุดวางมิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟ
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
การสอบถามเกี่ยวกับคู่มือการใช้และการรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Who supplies the energy, broadband and home phone?
การสอบถามเกี่ยวกับผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Where is the thermostat?
การสอบถามเพื่อขอดูเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Can I see the gas safety certificate?
การสอบถามเพื่อขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊ส

ที่พักอาศัย - การซื้อ

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
How many offers has it had?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนข้อเสนอที่บ้านนี้ได้รับ
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
How long has it been on the market?
การสอบถามถึงระยะเวลาที่บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาด
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Why are the vendors moving?
การสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลที่บ้านถูกขาย
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
How long has the seller lived there?
การสอบถามถึงระยะเวลาที่ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่น
การขายรวมอะไรบ้าง
What's included in the sale?
การสอบถามถึงสิ่งที่รวมอยู่ในการขาย
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Have there been any subsidence problems?
การสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการทรุดตัวลง
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is it possible to find cheaper transferring?
การสอบถามเกี่ยวกับการค้นหาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีราคาถูกกว่า
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
What is going to be built in this area in the future?
การสอบถามเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสำหรับพื้นที่นั้น
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Can you take the house off the market?
การสอบถามเกี่ยวกับการนำบ้านออกจากตลาด
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
การสอบถามถึงสถานที่ที่เจ้าของคนก่อนซื้อชุดครัวและกระเบื้องห้องน้ำ
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่เจ้าของคนก่อนซื้อเครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่