ภาษาไทย | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย - การเช่า

Jag vill hyra en/ett ________.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเช่าบางอย่าง
rum
ห้องพัก
ประเภทของที่พัก
lägenhet
แฟลต / ห้องชุด
ประเภทของที่พัก
enrumslägenhet
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
ประเภทของที่พัก
fristående hus/villa
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
ประเภทของที่พัก
parhus
บ้านแฝด
ประเภทของที่พัก
radhus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
ประเภทของที่พัก
Hur mycket är hyran per månad?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
การสอบถามราคาค่าเช่า
Ingår driftskostnader?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
การสอบถามเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟ
Hur mycket är depositionen?
เงินมัดจำคือเท่าไร
การสอบถามเกี่ยวกับเงินมัดจำ
När kan jag komma för en visning?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าชมที่พัก
Lägenheten är_________.
ห้องชุด ________________
การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการตกแต่งของที่พัก
möblerad
ได้รับการตกแต่งแล้ว
สภาพของห้องชุด
omöblerad
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
สภาพของห้องชุด
Är husdjur tillåtna?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
การสอบถามเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
Hur byter jag energileverantör?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงาน
Hur många andra personer bor i lägenheten?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
การสอบถามจำนวนผู้อยู่อาศัยในห้องชุด
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ได้เข้าชมที่พักแล้ว
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
การสอบถามเกี่ยวกับรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซ
Hur länge är kontraktet?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
การสอบถามระยะเวลาสัญญาเช่า
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
การสอบถามถึงความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้าน
Vilka renovationer har gjorts?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมที่เกิดขึ้น
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
การสอบถามถึงอายุการใช้งานของหม้อน้ำและการตรวจสอบครั้งล่าสุด
När var ledningarna senast omkopplade?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
การสอบถามเกี่ยวกับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุด
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
การสอบถามเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Finns det en parkeringsplats för min bil?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
การสอบถามถึงที่ว่างในที่จอดรถสำหรับรถของคุณ
Har någon blivit mördad här?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
การสอบถามถึงการฆาตกรรมในสถานที่นั้น
Fungerar ______?
___________ ใช้งานได้ไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวก
rörläggningen
ท่อประปา
สิ่งอำนวยความสะดวก
värmesystemet
เครื่องทำความร้อน
สิ่งอำนวยความสะดวก
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
การสอบถามถึงผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซม
Var är gas- och elmätarna?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
การสอบถามจุดวางมิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟ
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
การสอบถามเกี่ยวกับคู่มือการใช้และการรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้า
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
การสอบถามเกี่ยวกับผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Var är termostaten?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
การสอบถามเพื่อขอดูเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
การสอบถามเพื่อขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊ส

ที่พักอาศัย - การซื้อ

Hur många har budat på huset?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนข้อเสนอที่บ้านนี้ได้รับ
Hur länge har huset varit på marknaden?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
การสอบถามถึงระยะเวลาที่บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาด
Varför säljer ägarna huset?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
การสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลที่บ้านถูกขาย
Hur länge har säljarna bott här?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
การสอบถามถึงระยะเวลาที่ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่น
Var är inkluderat i köpet?
การขายรวมอะไรบ้าง
การสอบถามถึงสิ่งที่รวมอยู่ในการขาย
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
การสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการทรุดตัวลง
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
การสอบถามเกี่ยวกับการค้นหาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีราคาถูกกว่า
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
การสอบถามเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสำหรับพื้นที่นั้น
Kan du ta bort huset för marknaden?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการนำบ้านออกจากตลาด
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
การสอบถามถึงสถานที่ที่เจ้าของคนก่อนซื้อชุดครัวและกระเบื้องห้องน้ำ
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่เจ้าของคนก่อนซื้อเครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่