ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย - การเช่า

Jag vill hyra en/ett ________.
Je voudrais louer _______.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเช่าบางอย่าง
rum
une chambre
ประเภทของที่พัก
lägenhet
un appartement
ประเภทของที่พัก
enrumslägenhet
un studio
ประเภทของที่พัก
fristående hus/villa
une maison individuelle
ประเภทของที่พัก
parhus
une maison jumelée
ประเภทของที่พัก
radhus
une maison mitoyenne
ประเภทของที่พัก
Hur mycket är hyran per månad?
Combien coûte le loyer par mois ?
การสอบถามราคาค่าเช่า
Ingår driftskostnader?
Les charges sont-elles inclues ?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟ
Hur mycket är depositionen?
Quel est le montant de la caution ?
การสอบถามเกี่ยวกับเงินมัดจำ
När kan jag komma för en visning?
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าชมที่พัก
Lägenheten är_________.
L'appartement est ____________.
การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการตกแต่งของที่พัก
möblerad
meublé
สภาพของห้องชุด
omöblerad
non meublé
สภาพของห้องชุด
Är husdjur tillåtna?
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
การสอบถามเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
Hur byter jag energileverantör?
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงาน
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Combien de personnes partagent ce logement ?
การสอบถามจำนวนผู้อยู่อาศัยในห้องชุด
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ได้เข้าชมที่พักแล้ว
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
การสอบถามเกี่ยวกับรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซ
Hur länge är kontraktet?
Pour combien de temps louez-vous ?
การสอบถามระยะเวลาสัญญาเช่า
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
การสอบถามถึงความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้าน
Vilka renovationer har gjorts?
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
การสอบถามเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมที่เกิดขึ้น
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
การสอบถามถึงอายุการใช้งานของหม้อน้ำและการตรวจสอบครั้งล่าสุด
När var ledningarna senast omkopplade?
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
การสอบถามเกี่ยวกับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุด
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
การสอบถามเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
การสอบถามถึงที่ว่างในที่จอดรถสำหรับรถของคุณ
Har någon blivit mördad här?
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
การสอบถามถึงการฆาตกรรมในสถานที่นั้น
Fungerar ______?
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
การสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวก
rörläggningen
la plomberie
สิ่งอำนวยความสะดวก
värmesystemet
le chauffage
สิ่งอำนวยความสะดวก
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
การสอบถามถึงผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซม
Var är gas- och elmätarna?
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
การสอบถามจุดวางมิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟ
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
การสอบถามเกี่ยวกับคู่มือการใช้และการรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้า
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
การสอบถามเกี่ยวกับผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Var är termostaten?
Où est le thermostat ?
การสอบถามเพื่อขอดูเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
การสอบถามเพื่อขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊ส

ที่พักอาศัย - การซื้อ

Hur många har budat på huset?
Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนข้อเสนอที่บ้านนี้ได้รับ
Hur länge har huset varit på marknaden?
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
การสอบถามถึงระยะเวลาที่บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาด
Varför säljer ägarna huset?
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
การสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลที่บ้านถูกขาย
Hur länge har säljarna bott här?
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
การสอบถามถึงระยะเวลาที่ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่น
Var är inkluderat i köpet?
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
การสอบถามถึงสิ่งที่รวมอยู่ในการขาย
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
การสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการทรุดตัวลง
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
การสอบถามเกี่ยวกับการค้นหาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีราคาถูกกว่า
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
การสอบถามเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสำหรับพื้นที่นั้น
Kan du ta bort huset för marknaden?
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
การสอบถามเกี่ยวกับการนำบ้านออกจากตลาด
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
การสอบถามถึงสถานที่ที่เจ้าของคนก่อนซื้อชุดครัวและกระเบื้องห้องน้ำ
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่เจ้าของคนก่อนซื้อเครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่