ภาษาดัช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย - การเช่า

Jag vill hyra en/ett ________.
Ik zou graag _______________ huren.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเช่าบางอย่าง
rum
een kamer
ประเภทของที่พัก
lägenhet
een appartement
ประเภทของที่พัก
enrumslägenhet
een studio
ประเภทของที่พัก
fristående hus/villa
een vrijstaande woning
ประเภทของที่พัก
parhus
een half-open bebouwing
ประเภทของที่พัก
radhus
een gesloten bebouwing
ประเภทของที่พัก
Hur mycket är hyran per månad?
Hoeveel is de maandelijkse huur?
การสอบถามราคาค่าเช่า
Ingår driftskostnader?
Zijn alle kosten inbegrepen?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟ
Hur mycket är depositionen?
Hoeveel is de borg?
การสอบถามเกี่ยวกับเงินมัดจำ
När kan jag komma för en visning?
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าชมที่พัก
Lägenheten är_________.
Het appartement is ________________.
การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการตกแต่งของที่พัก
möblerad
gemeubileerd
สภาพของห้องชุด
omöblerad
ongemeubileerd
สภาพของห้องชุด
Är husdjur tillåtna?
Zijn huisdieren toegestaan?
การสอบถามเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
Hur byter jag energileverantör?
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงาน
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
การสอบถามจำนวนผู้อยู่อาศัยในห้องชุด
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ได้เข้าชมที่พักแล้ว
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Kan ik de meterstanden bekijken?
การสอบถามเกี่ยวกับรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซ
Hur länge är kontraktet?
Hoe lang is de huurperiode?
การสอบถามระยะเวลาสัญญาเช่า
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
การสอบถามถึงความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้าน
Vilka renovationer har gjorts?
Welke renovaties zijn er al gedaan?
การสอบถามเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมที่เกิดขึ้น
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
การสอบถามถึงอายุการใช้งานของหม้อน้ำและการตรวจสอบครั้งล่าสุด
När var ledningarna senast omkopplade?
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
การสอบถามเกี่ยวกับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุด
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
การสอบถามเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
การสอบถามถึงที่ว่างในที่จอดรถสำหรับรถของคุณ
Har någon blivit mördad här?
Werd hier ooit iemand vermoord?
การสอบถามถึงการฆาตกรรมในสถานที่นั้น
Fungerar ______?
Werkt ___________ ?
การสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวก
rörläggningen
het sanitair
สิ่งอำนวยความสะดวก
värmesystemet
de verwarming
สิ่งอำนวยความสะดวก
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
การสอบถามถึงผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซม
Var är gas- och elmätarna?
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
การสอบถามจุดวางมิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟ
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
การสอบถามเกี่ยวกับคู่มือการใช้และการรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้า
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
การสอบถามเกี่ยวกับผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Var är termostaten?
Waar is de thermostaat?
การสอบถามเพื่อขอดูเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
การสอบถามเพื่อขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊ส

ที่พักอาศัย - การซื้อ

Hur många har budat på huset?
Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนข้อเสนอที่บ้านนี้ได้รับ
Hur länge har huset varit på marknaden?
Hoe lang staat het huis al te koop?
การสอบถามถึงระยะเวลาที่บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาด
Varför säljer ägarna huset?
Waarom verkopen de eigenaars dit?
การสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลที่บ้านถูกขาย
Hur länge har säljarna bott här?
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
การสอบถามถึงระยะเวลาที่ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่น
Var är inkluderat i köpet?
Wat is inbegrepen in de verkoop?
การสอบถามถึงสิ่งที่รวมอยู่ในการขาย
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
การสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการทรุดตัวลง
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
การสอบถามเกี่ยวกับการค้นหาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีราคาถูกกว่า
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
การสอบถามเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสำหรับพื้นที่นั้น
Kan du ta bort huset för marknaden?
Kan u het huis van de markt halen?
การสอบถามเกี่ยวกับการนำบ้านออกจากตลาด
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
การสอบถามถึงสถานที่ที่เจ้าของคนก่อนซื้อชุดครัวและกระเบื้องห้องน้ำ
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่เจ้าของคนก่อนซื้อเครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่