ภาษาเดนิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | เอกสาร

เอกสาร - ทั่วไป

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
การถามหาแบบฟอร์ม
Când a fost emis [documentul]?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
การสอบถามวันออกเอกสาร
Unde a fost emis [documentul]?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
การสอบถามสถานที่ออกเอกสาร
Când îți expiră ID-ul?
Hvornår udløber dit ID?
การสอบถามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
การถามหาคนที่สามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มได้
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมา
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
การแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมาสำหรับการยื่นคำร้อง
Mi s-a furat [documentul].
Mit [dokument] er blevet stjålet.
การแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งในเอกสารของคุณได้ถูกขโมยไป
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Informația este confidențială.
Informationerne er fortrolige.
การแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
การขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องของคุณ

เอกสาร - ข้อมูลส่วนตัว

Cum vă cheamă?
Hvad hedder du?
การสอบถามชื่อ
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Hvor og hvornår er du født?
การสอบถามวันเกิดและสถานที่เกิด
Unde locuiți?
Hvor bor du?
การสอบถามที่อยู่อาศัย
Care este adresa dumneavoastră?
Hvad er din adresse?
การสอบถามที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ
Ce cetățenie aveți?
Hvad er dit statsborgerskab?
การสอบถามสัญชาติหรือความเป็นพลเมือง
Când ați ajuns în [țara]?
Hvornår ankom du til [land]?
การสอบถามวันที่เดินทางมาถึงประเทศ
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Må jeg se dit ID?
การขอให้แสดงบัตรประจำตัวของคุณ

เอกสาร - สถานะครอบครัว

Starea mea civilă este ___________.
Jeg er ___________.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานภาพการสมรส
Singur
single
สถานภาพการสมรส
Căsătorit/ă
gift
สถานภาพการสมรส
separat/ă
separeret
สถานภาพการสมรส
divorțat/ă
fraskilt
สถานภาพการสมรส
concobinaj
samlevende
สถานภาพการสมรส
într-o uniune civilă
i et indregistreret parforhold
สถานภาพการสมรส
necăsătorit/ă
ugifte partnere
สถานภาพการสมรส
partener/ă de viață
i et indenlandsk parforhold
สถานภาพการสมรส
văduv/ă
enke
สถานภาพการสมรส
Aveți copii?
Har du børn?
การสอบถามเกี่ยวกับบุตร
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
การสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนที่อาศัยอยู่ด้วย
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
การแจ้งให้ทราบถึงเจตนาที่จะติดตามครอบครัวของคุณ

เอกสาร - การแจ้งลงทะเบียนในเมือง

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Jeg vil gerne registreres i byen
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการที่จะแจ้งลงทะเบียนในเมือง
Ce documente trebuie să aduc?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ควรต้องนำมา
Există vreo taxă de înregistrare?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการแจ้งลงทะเบียน
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Jeg er her for at registrere min bopæl
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยของคุณ
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก

เอกสาร - การประกันสุขภาพ

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีประกันสุขภาพเอกชน
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
การสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัย
Taxe pentru spitalizare
Hospitalsgebyrer
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Onorarii ale medicilor specialiști
Speciallægegebyrer
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Test de diagnosticare
Diagnosetests
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Intervenții chirurgicale
Kirurgiske indgreb
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Tratament psihiatric
Psykiatrisk behandling
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Tratamente dentare
Tandbehandlinger
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
Tratamente oftalmologice
Øjenbehandlinger
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ

เอกสาร - วีซ่า

De ce solicitați o viză de intrare?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
การสอบถามเหตุผลในการขออนุญาตเข้าประเทศ
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
การสอบถามความจำเป็นของการมีวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศ
Cum îmi pot extinde viza?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
การสอบถามขั้นตอนในการต่ออายุวีซ่าของคุณ
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
การสอบถามเหตุผลที่การยื่นคำร้องของคุณถูกปฏิเสธ
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ

เอกสาร - การขับรถ

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
การสอบถามความจำเป็นในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของคุณ ในกรณีที่คุณนำรถมาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
การแจ้งความจำนงขอลงทะเบียนยานพาหนะของคุณ
Este permisul meu de conducere valid aici?
Er mit kørekort gyldigt her?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้ใบอนุญาตขับขี่ของคุณที่นั่น
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
การแจ้งความจำนงจองวันเวลาสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
testul teoretic
teoritest
ประเภทของการทดสอบ
examenul practic
køreprøve
ประเภทของการทดสอบ
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
การแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบอนุญาตขับขี่ของคุณ
Adresa
adressen
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
nume
navnet
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
fotografia
billedet
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของคุณให้สูงขึ้น
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิม
pierdut
mistet
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
furat
stjålet
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
distrus
beskadiget
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
การแจ้งความจำนงขอยื่นอุทธรณ์กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เอกสาร - การเป็นพลเมือง

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
การแจ้งความจำนงขอสิทธิในความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติ
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษา
Nu am antecedente penale.
Jeg har en ren straffeattest
การแจ้งแสดงตนว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
Am nivelul necesar de [limbă].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
การแจ้งแสดงความจำนงขอจองการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้น
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติ
Partenerul meu este __________.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
การแจ้งให้ทราบถึงสัญชาติของคู่สมรสของคุณ