ภาษาไทย | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | เอกสาร

เอกสาร - ทั่วไป

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
การถามหาแบบฟอร์ม
您的【文件】是什么时候签发的?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
การสอบถามวันออกเอกสาร
请问您的【文件】是在哪里签发的?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
การสอบถามสถานที่ออกเอกสาร
请问您的身份证件何时过期?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
การสอบถามวันหมดอายุของบัตรประจำตัว
您能帮我填一下这个表格吗?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
การถามหาคนที่สามารถช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มได้
请问我要办____ 需要带什么文件?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมา
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
การแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่คุณจำเป็นต้องนำมาสำหรับการยื่นคำร้อง
我的【材料】被偷了。
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
การแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งในเอกสารของคุณได้ถูกขโมยไป
我在帮____ 填写申请表格。
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
การแจ้งให้ทราบว่าคุณจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
这是机密信息。
ข้อมูลเป็นความลับ
การแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับ และจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก
您能给我一份申请表格的回执吗?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
การขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องของคุณ

เอกสาร - ข้อมูลส่วนตัว

你叫什么名字?
คุณชื่ออะไร
การสอบถามชื่อ
您能告诉我您的出生日期和地点么?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
การสอบถามวันเกิดและสถานที่เกิด
请问您住在哪里?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
การสอบถามที่อยู่อาศัย
请问您的地址是什么?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
การสอบถามที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อ
请问您的国籍是什么?
สัญชาติของคุณคืออะไร
การสอบถามสัญชาติหรือความเป็นพลเมือง
请问您是何时到达【该国】的?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
การสอบถามวันที่เดินทางมาถึงประเทศ
您能出示一下您的身份证件么?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
การขอให้แสดงบัตรประจำตัวของคุณ

เอกสาร - สถานะครอบครัว

我的婚姻状况是____ 。
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
การแจ้งให้ทราบถึงสถานภาพการสมรส
单身
โสด
สถานภาพการสมรส
已婚
แต่งงานแล้ว
สถานภาพการสมรส
分居
แยกกันอยู่
สถานภาพการสมรส
离异
หย่าร้าง
สถานภาพการสมรส
同居
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
สถานภาพการสมรส
民事结婚
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
สถานภาพการสมรส
未婚伴侣
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
สถานภาพการสมรส
同居伴侣关系
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
สถานภาพการสมรส
鳏居
เป็นม่าย
สถานภาพการสมรส
请问您有孩子吗?
คุณมีบุตรไหม
การสอบถามเกี่ยวกับบุตร
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนที่อาศัยอยู่ด้วย
我想要和家人团聚。
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
การแจ้งให้ทราบถึงเจตนาที่จะติดตามครอบครัวของคุณ

เอกสาร - การแจ้งลงทะเบียนในเมือง

我想要在这个城市登记入户。
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการที่จะแจ้งลงทะเบียนในเมือง
请问我应该带什么材料?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ควรต้องนำมา
请问有注册费吗?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการแจ้งลงทะเบียน
我是来进行住址登记。
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยของคุณ
我想要申请一份无犯罪记录证明。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
我想要申请居住证。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก

เอกสาร - การประกันสุขภาพ

我想要问一下关于保险的问题。
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
我需要私人的健康保险吗?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีประกันสุขภาพเอกชน
请问该保险涵盖哪些方面?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองในการประกันภัย
住院费
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
专家费
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
诊疗费
การทดสอบวินิจฉัย
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
外科手术
การผ่าตัด
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
精神治疗
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
牙齿治疗
การรักษาฟัน
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ
眼科治疗
การรักษาตา
ตัวอย่างความคุ้มครองในการประกันภัยสุขภาพ

เอกสาร - วีซ่า

请问您为什么需要入境签证?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
การสอบถามเหตุผลในการขออนุญาตเข้าประเทศ
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
การสอบถามความจำเป็นของการมีวีซ่าสำหรับการเข้าประเทศ
我该如何续签我的签证?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
การสอบถามขั้นตอนในการต่ออายุวีซ่าของคุณ
为什么我的签证申请被拒绝了?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
การสอบถามเหตุผลที่การยื่นคำร้องของคุณถูกปฏิเสธ
请问我是否可以申请成为永久居民?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
การสอบถามความเป็นไปได้ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ

เอกสาร - การขับรถ

请问我需要更换我的车牌号吗?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
การสอบถามความจำเป็นในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของคุณ ในกรณีที่คุณนำรถมาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
我想要登记我的车辆。
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
การแจ้งความจำนงขอลงทะเบียนยานพาหนะของคุณ
请问我的驾照可以在这里使用吗?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
การสอบถามความเป็นไปได้ในการใช้ใบอนุญาตขับขี่ของคุณที่นั่น
我想要申请临时驾照。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
我想要预约__________。
ฉันต้องการจอง __________
การแจ้งความจำนงจองวันเวลาสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
理论考试
การทดสอบภาคทฤษฎี
ประเภทของการทดสอบ
路考
การทดสอบภาคปฏิบัติ
ประเภทของการทดสอบ
我想要改动驾照上的__________。
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
การแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบอนุญาตขับขี่ของคุณ
地址
ที่อยู่
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
名字
ชื่อ
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
照片
ภาพถ่าย
สิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน
我想要给驾照添加更高的级别。
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของคุณให้สูงขึ้น
我想要延长我的驾照。
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
我想要更换一个___________ 驾照。
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
การแจ้งความจำนงขอทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิม
丢失
สูญหาย
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
被偷了
ถูกขโมย
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
受损
ได้รับความเสียหาย
ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่
我想要申诉我的驾照吊销。
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
การแจ้งความจำนงขอยื่นอุทธรณ์กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เอกสาร - การเป็นพลเมือง

我想要申请【国家】国籍。
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
การแจ้งความจำนงขอสิทธิในความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติ
我在哪里可以注册【语言】考试?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษา
我没有犯罪记录。
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
การแจ้งแสดงตนว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
我的【语言】达到了等级要求。
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
การแจ้งแสดงความจำนงขอจองการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศนั้น
公民身份申请的费用是哪些?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติ
我的配偶是【国家】公民。
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
การแจ้งให้ทราบถึงสัญชาติของคู่สมรสของคุณ