ภาษาโรมาเนีย | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ผลประโยชน์ทุพพลภาพ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - การสมัคร

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
การถามหาสถานที่สำหรับสอบถามเกี่ยวกับสิทธิในการรับผลประโยชน์ทุพพลภาพของคุณ
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Este alocația impozabilă?
การสอบถามเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
การสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการประเมินจำนวนเงินที่คุณจะได้รับ

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ - ผู้ดูแล

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ใช้ในการประเมินว่าคุณจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ที่คุณดูแลสำหรับการรับเบี้ยเลี้ยง
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
การสอบถามถึงจำนวนชั่วโมงที่คุณต้องเป็นผู้ดูแลต่อสัปดาห์เพื่อมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Este alocația impozabilă?
การสอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Ce beneficii voi primi?
การสอบถามถึงผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Va afecta alocația alte beneficii?
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์อื่นๆ
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
การสอบถามถึงผลกระทบของค่าเบี้ยงเลี้ยงต่อผลประโยชน์ของผู้ที่คุณดูแล
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Pot contesta o decizie?
การสอบถามเกี่ยวกับการขออุทธรณ์ต่อคำตัดสิน
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำหากสภาวะแวดล้อมของคุณเปลี่ยนไป