ภาษาเยอรมัน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Was für Kontotypen gibt es?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
บัญชีกระแสรายวัน
Girokonto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีออมทรัพย์
Sparkonto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีส่วนบุคคล
Privatkonto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีร่วม
Gemeinschaftskonto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีสำหรับเด็ก
Kinderkonto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Konto für fremde Währungen
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บริการเงินฝากธุรกิจ
Businesskonto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีสำหรับนักเรียน
Studentenkonto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Fallen monatlich Gebühren an?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Bekomme ich ein Scheckbuch?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Wie ist der Zinssatz?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Können Sie mein Konto sperren?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Ich brauche eine Ersatzkarte.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Ich kaufe eine Mietwohnung.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
ประกันภัยบ้าน
Hausratsversicherung
ประเภทของการประกันภัย
ประกันการเดินทาง
Reiseversicherung
ประเภทของการประกันภัย
ประกันชีวิต
Lebensversicherung
ประเภทของการประกันภัย
ประกันสุขภาพ
Krankenversicherug
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์
KFZ-Versicherung
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Versicherung für Haustiere
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยโจรกรรม
Diebstahlversicherung
ประเภทของการประกันภัย
การคุ้มครองการจำนอง
Hypothekenversicherung
ประเภทของการประกันภัย
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Studentenversicherung
ประเภทของการประกันภัย
ประกันกลุ่ม
Gruppenversicherung
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยทรัพย์สิน
Sachversicherung
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยน้ำท่วม
Flutschutzversicherung
ประเภทของการประกันภัย
ประกันอัคคีภัย
Brandschutzversicherung
ประเภทของการประกันภัย
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Was kostet die Versicherung?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย