ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
What are the fees if I use external ATMs?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
I would like to open a bank account.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
I would like to close my bank account.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Can I open a bank account online?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Will I get a debit card or a credit card?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Can I use banking on my cell?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
What types of bank accounts do you have?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
บัญชีกระแสรายวัน
current account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีออมทรัพย์
savings account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีส่วนบุคคล
personal account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีร่วม
joint account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีสำหรับเด็ก
children's account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
foreign currency account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บริการเงินฝากธุรกิจ
business account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีสำหรับนักเรียน
student account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Are there any monthly fees?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
What are the commissions for international transfers?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Do I get a checkbook?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
What is the savings interest rate?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
In what ways can you protect me from frauds?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
I lost my credit card.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
My credit card was stolen.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Can you block my account?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
I need a replacement card.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
I would like to have some information about loans.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
What can you tell me about the interest rate?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
I would like to have some information about mortgages.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
I would like to speak with a mortgage advisor.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
I am buying my first home.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
I am buying a second property.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
I would like to remortgage.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
I would like to review my existing mortgage.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
I am buying a property to let.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
My gross annual income is ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
I would like to purchase insurance.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
ประกันภัยบ้าน
home/household insurance
ประเภทของการประกันภัย
ประกันการเดินทาง
travel insurance
ประเภทของการประกันภัย
ประกันชีวิต
life insurance
ประเภทของการประกันภัย
ประกันสุขภาพ
health insurance
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์
car insurance
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
pet insurance
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยโจรกรรม
theft insurance
ประเภทของการประกันภัย
การคุ้มครองการจำนอง
mortgage protection
ประเภทของการประกันภัย
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
student possessions
ประเภทของการประกันภัย
ประกันกลุ่ม
group insurance
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยทรัพย์สิน
property insurance
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยน้ำท่วม
flood insurance
ประเภทของการประกันภัย
ประกันอัคคีภัย
fire insurance
ประเภทของการประกันภัย
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
For how many months will I be covered?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
What is the price for the insurance?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย