ภาษาเช็ค | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
บัญชีกระแสรายวัน
běžný účet
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีออมทรัพย์
spořící účet
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีส่วนบุคคล
osobní účet
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีร่วม
společný účet
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีสำหรับเด็ก
dětský účet
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
cizoměnový účet
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บริการเงินฝากธุรกิจ
obchodní účet
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีสำหรับนักเรียน
studentský účet
ประเภทของบัญชีธนาคาร
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Dostanu šekovou knížku?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Jaká je spořící úroková sazba?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Moje kreditní karta byla ukradena.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Můžete zablokovat můj účet?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Potřebuji náhradní kartu.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Kupuji můj první dům.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Kupuji druhou nemovitost.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Můj hrubý roční příjem je ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
ประกันภัยบ้าน
pojištění domu/domácnosti
ประเภทของการประกันภัย
ประกันการเดินทาง
cestovní pojištění
ประเภทของการประกันภัย
ประกันชีวิต
životní pojištění
ประเภทของการประกันภัย
ประกันสุขภาพ
zdravotní pojištění
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์
povinné ručení
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
pojištění mazlíčků
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยโจรกรรม
pojištění proti krádeži
ประเภทของการประกันภัย
การคุ้มครองการจำนอง
pojištění hypotéky
ประเภทของการประกันภัย
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
pojištění majetku studenta
ประเภทของการประกันภัย
ประกันกลุ่ม
skupinové pojištění osob
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยทรัพย์สิน
pojištění majetku
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยน้ำท่วม
pojištění proti povodním
ประเภทของการประกันภัย
ประกันอัคคีภัย
pojištění proti požáru
ประเภทของการประกันภัย
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Kolik stojí to pojištění?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย