ภาษาจีน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
我想要开一个银行账户。
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
我想要注销我的银行账户。
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
请问我能在网上开户吗?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
请问我能在手机上管理账户么?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
请问你们有哪些种类的银行账户?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
บัญชีกระแสรายวัน
活期账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีออมทรัพย์
储蓄账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีส่วนบุคคล
个人账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีร่วม
联名账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีสำหรับเด็ก
儿童账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
外国货币账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บริการเงินฝากธุรกิจ
商务账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
บัญชีสำหรับนักเรียน
学生账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
请问有月费吗?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
请问国际转账的手续费是多少?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
请问我会有支票簿吗?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
储蓄利率是多少?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
您能如何防止我被诈骗?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
我丢失了我的信用卡。
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
我的信用卡被偷了。
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
您能冻结我的账户吗?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
我需要补办一张卡。
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
我想要了解贷款信息。
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
您能给我说说利率信息吗?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
我想要了解抵押贷款的相关信息。
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
我正在考虑买第一套房子。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
这是我在购买的第二套房子。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
我想要再抵押。
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
我想要评估我的抵押贷款。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
我想要买一处房产出租。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
我的年收入大概______。
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
我想要买一份保险。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
ประกันภัยบ้าน
家庭保险
ประเภทของการประกันภัย
ประกันการเดินทาง
旅游保险
ประเภทของการประกันภัย
ประกันชีวิต
人身保险
ประเภทของการประกันภัย
ประกันสุขภาพ
健康保险
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์
汽车保险
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
宠物保险
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยโจรกรรม
失窃保险
ประเภทของการประกันภัย
การคุ้มครองการจำนอง
抵押贷款保险
ประเภทของการประกันภัย
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
学生财物保险
ประเภทของการประกันภัย
ประกันกลุ่ม
团体保险
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยทรัพย์สิน
财产保险
ประเภทของการประกันภัย
ประกันภัยน้ำท่วม
洪水保险
ประเภทของการประกันภัย
ประกันอัคคีภัย
火灾保险
ประเภทของการประกันภัย
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
我的保险能保多久?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
请问我的保险多少钱?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย