ภาษาฟินนิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Haluaisin avata pankkitilin.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Haluaisin sulkea pankkitilini
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Kan jag öppna ett bankkonto online?
Voinko avata pankkitilin internetissä?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Vilken typ av bankkort får jag?
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Vilka typer av bankkonton har ni?
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
bankkonto
käyttötili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
sparkonto
säästötili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
personligt konto
henkilökohtainen tili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
delat konto
yhteistili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
konto för barn
lasten tili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
konto för utländsk valuta
tili ulkomaista valuuttaa varten
ประเภทของบัญชีธนาคาร
affärskonto
liiketili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
konto för studerande
tili opiskelijoille
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Är det några månadsavgifter?
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Får jag ett checkhäfte?
Saanko sekkivihkon?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Vad är sparräntan?
Mikä on talletuskorko?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
Hukkasin luottokorttini.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Mitt kreditkort är stulet.
Minun luottokorttini varastettiin.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Kan ni spärra mitt konto?
Voitteko sulkea pankkitilini?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Jag behöver ett ersättningskort.
Tarvitsen uuden pankkikortin.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Skulle jag kunna få information om lån?
Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Vad kan du berätta om räntan?
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Jag köper mitt första hem.
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Jag köper min andra bostad.
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Jag vill ta ett nytt bolån.
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Jag köper en bostad att hyra ut.
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Min årslön är _____.
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Jag vill köpa till försäkring.
Haluaisin ostaa vakuutuksen.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
hemförsäkring
kotivakuutus
ประเภทของการประกันภัย
reseförsäkring
matkavakuutus
ประเภทของการประกันภัย
livsförsäkring
henkivakuutus
ประเภทของการประกันภัย
sjukförsäkring
sairausvakuutus
ประเภทของการประกันภัย
bilförsäkring
autovakuutus
ประเภทของการประกันภัย
djurförsäkring
lemmikkivakuutus
ประเภทของการประกันภัย
inbrottsförsäkring
murtovakuutus
ประเภทของการประกันภัย
återbetalningsskydd
asuntolainan korkosuoja
ประเภทของการประกันภัย
studentförsäkring
opiskelijan vakuutus
ประเภทของการประกันภัย
gruppförsäkring
ryhmävakuutus
ประเภทของการประกันภัย
egendomsförsäkring
varallisuusvakuutus
ประเภทของการประกันภัย
översvämning försäkring
tulvavakuutus
ประเภทของการประกันภัย
försäkring för brand
palovakuutus
ประเภทของการประกันภัย
Hur många månader täcker försäkringen?
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Hur mycket kostar försäkringen?
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย