ภาษาเวียดนาม | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Я получу дебетную или кредитную карту?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Я могу делать банковские операции с телефона?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Bạn có những loại thẻ nào?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
текущий счет
tài khoản hiện tại
ประเภทของบัญชีธนาคาร
сберегательный счет
tài khoản tiết kiệm
ประเภทของบัญชีธนาคาร
личный счет
tài khoản cá nhân
ประเภทของบัญชีธนาคาร
совместный счет
tài khoản chung
ประเภทของบัญชีธนาคาร
детский счет
tài khoản con
ประเภทของบัญชีธนาคาร
валютный счет
tài khoản ngoại tệ
ประเภทของบัญชีธนาคาร
счет предприятия
tài khoản kinh doanh
ประเภทของบัญชีธนาคาร
студенческий счет
tài khoản sinh viên
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Какие комиссии для международных трансферов?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Я получу чековую книжку?
Tôi có sổ tài khoản không?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Каков процент накопления?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Я потерял(а) кредитную карту.
Tôi mất thẻ tín dụng
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Моя кредитная карта была украдена.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Вы можете заблокировать мой счет?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Мне нужна карта для замены.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Я покупаю мою первую недвижимость.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Я покупаю вторую собственность.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Tôi muốn thế chấp
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Я покупаю собственность для аренды.
Tôi mua tài sản để cho
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Мой годовой доход________.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Tôi muốn mua bảo hiểm
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
Страхование дома
Bảo hiểm hộ gia đình
ประเภทของการประกันภัย
Туристическое страхование
bảo hiểm du lịch
ประเภทของการประกันภัย
страхование жизни
bảo hiểm nhân thọ
ประเภทของการประกันภัย
Медицинское страхование
bảo hiểm sức khỏe
ประเภทของการประกันภัย
Страхование автомобиля
bảo hiểm ô tô
ประเภทของการประกันภัย
Страхование домашних животных
bảo hiểm thú nuôi
ประเภทของการประกันภัย
страхование от кражи
bảo hiểm trộm cắp
ประเภทของการประกันภัย
защита ипотеки
bảo hiểm thế chấp
ประเภทของการประกันภัย
студенческая страховка
bảo hiểm tài sản sinh viên
ประเภทของการประกันภัย
групповое страхование
bảo hiểm nhóm
ประเภทของการประกันภัย
страхование собственности
bảo hiểm tài sản
ประเภทของการประกันภัย
страхование от наводнений
bảo hiểm lũ lụt
ประเภทของการประกันภัย
страхование от пожара
bảo hiểm hỏa hoạn
ประเภทของการประกันภัย
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Сколько стоит страховка?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย