ภาษาโปรตุเกส | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Gostaria de abrir uma conta bancária.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Gostaria de fechar minha conta bancária.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Posso abrir uma conta pela internet?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Я получу дебетную или кредитную карту?
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Я могу делать банковские операции с телефона?
Posso usar o banco pelo celular?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
текущий счет
conta corrente
ประเภทของบัญชีธนาคาร
сберегательный счет
conta de poupança
ประเภทของบัญชีธนาคาร
личный счет
conta pessoal
ประเภทของบัญชีธนาคาร
совместный счет
conta conjunta
ประเภทของบัญชีธนาคาร
детский счет
conta para crianças
ประเภทของบัญชีธนาคาร
валютный счет
conta de moeda estrangeira
ประเภทของบัญชีธนาคาร
счет предприятия
conta empresarial
ประเภทของบัญชีธนาคาร
студенческий счет
conta estudantil
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Existem taxas mensais?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Какие комиссии для международных трансферов?
Quais são as comissões para transferências internacionais?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Я получу чековую книжку?
Vou receber um talão de cheques?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Каков процент накопления?
Qual é a taxa de juros da poupança?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Я потерял(а) кредитную карту.
Perdi meu cartão de crédito.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Моя кредитная карта была украдена.
Meu cartão de crédito foi roubado.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Вы можете заблокировать мой счет?
Você pode bloquear minha conta?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Мне нужна карта для замены.
Preciso de um cartão de reposição.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Я покупаю мою первую недвижимость.
Estou comprando minha primeira casa própria.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Я покупаю вторую собственность.
Estou comprando uma segunda propriedade.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Я покупаю собственность для аренды.
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Мой годовой доход________.
Meu rendimento anual bruto é de ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Gostaria de contratar um seguro.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
Страхование дома
seguro de habitação
ประเภทของการประกันภัย
Туристическое страхование
seguro de viagem
ประเภทของการประกันภัย
страхование жизни
seguro de vida
ประเภทของการประกันภัย
Медицинское страхование
seguro de saúde
ประเภทของการประกันภัย
Страхование автомобиля
seguro automóvel
ประเภทของการประกันภัย
Страхование домашних животных
seguro saúde animal
ประเภทของการประกันภัย
страхование от кражи
seguro contra roubo
ประเภทของการประกันภัย
защита ипотеки
seguro de proteção sobre a hipoteca
ประเภทของการประกันภัย
студенческая страховка
seguro estudantil
ประเภทของการประกันภัย
групповое страхование
seguro de grupo
ประเภทของการประกันภัย
страхование собственности
seguro de propriedade
ประเภทของการประกันภัย
страхование от наводнений
seguro contra inundações
ประเภทของการประกันภัย
страхование от пожара
seguro contra incêndio
ประเภทของการประกันภัย
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Por quantos meses dura a cobertura?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Сколько стоит страховка?
Qual é o custo do seguro?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย