ภาษาไทย | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Aș vrea să deschid un cont bancar.
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Ce fel de conturi bancare aveți?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
cont curent
บัญชีกระแสรายวัน
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont de economii
บัญชีออมทรัพย์
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont personal
บัญชีส่วนบุคคล
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont comun
บัญชีร่วม
ประเภทของบัญชีธนาคาร
contul pentru copii
บัญชีสำหรับเด็ก
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont curent în monedă străină
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont de firmă
บริการเงินฝากธุรกิจ
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont de student
บัญชีสำหรับนักเรียน
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Există comisioane lunare?
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Care este rata dobânzii de economii?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Mi-am pierdut cardul de credit.
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Mi s-a furat cardul.
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Îmi puteți bloca contul?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Am nevoie de un card nou.
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Ce dobândă aveți?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Îmi cumpăr prima casă.
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Cumpăr a doua proprietate.
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Venitul meu anual brut este de ______.
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
asigurare de locuință
ประกันภัยบ้าน
ประเภทของการประกันภัย
asigurare de călătorie
ประกันการเดินทาง
ประเภทของการประกันภัย
asigurare pe viață
ประกันชีวิต
ประเภทของการประกันภัย
asigurare de sănătate
ประกันสุขภาพ
ประเภทของการประกันภัย
asigurare auto
ประกันภัยรถยนต์
ประเภทของการประกันภัย
asigurare pentru animale de companie
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
ประเภทของการประกันภัย
asigurare în caz de furt
ประกันภัยโจรกรรม
ประเภทของการประกันภัย
asigurare ipotecară
การคุ้มครองการจำนอง
ประเภทของการประกันภัย
asigurare pentru studenți
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
ประเภทของการประกันภัย
asigurare de grup
ประกันกลุ่ม
ประเภทของการประกันภัย
asigurare de proprietate
ประกันภัยทรัพย์สิน
ประเภทของการประกันภัย
asigurare în caz de inundații
ประกันภัยน้ำท่วม
ประเภทของการประกันภัย
asigurare împotriva incendiilor
ประกันอัคคีภัย
ประเภทของการประกันภัย
Câte sunt sunt asigurat?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Cât costă asigurarea?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย