ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Aș vrea să deschid un cont bancar.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Ce fel de conturi bancare aveți?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
cont curent
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont de economii
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont personal
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont comun
ประเภทของบัญชีธนาคาร
contul pentru copii
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont curent în monedă străină
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont de firmă
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont de student
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Există comisioane lunare?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Care este rata dobânzii de economii?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Mi-am pierdut cardul de credit.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Mi s-a furat cardul.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Îmi puteți bloca contul?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Am nevoie de un card nou.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Ce dobândă aveți?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Îmi cumpăr prima casă.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Cumpăr a doua proprietate.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Venitul meu anual brut este de ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
asigurare de locuință
ประเภทของการประกันภัย
asigurare de călătorie
ประเภทของการประกันภัย
asigurare pe viață
ประเภทของการประกันภัย
asigurare de sănătate
ประเภทของการประกันภัย
asigurare auto
ประเภทของการประกันภัย
asigurare pentru animale de companie
ประเภทของการประกันภัย
asigurare în caz de furt
ประเภทของการประกันภัย
asigurare ipotecară
ประเภทของการประกันภัย
asigurare pentru studenți
ประเภทของการประกันภัย
asigurare de grup
ประเภทของการประกันภัย
asigurare de proprietate
ประเภทของการประกันภัย
asigurare în caz de inundații
ประเภทของการประกันภัย
asigurare împotriva incendiilor
ประเภทของการประกันภัย
Câte sunt sunt asigurat?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Cât costă asigurarea?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย