ภาษาดัช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Aș vrea să deschid un cont bancar.
Ik zou graag een bankrekening openen.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Kan ik een bankrekening online openen?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Ce fel de conturi bancare aveți?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
cont curent
lopende rekening
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont de economii
spaarrekening
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont personal
persoonlijke rekening
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont comun
gezamenlijke rekening
ประเภทของบัญชีธนาคาร
contul pentru copii
kinderrekening
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont curent în monedă străină
vreemde valutarekening
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont de firmă
zakelijke rekening
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont de student
studentenrekening
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Există comisioane lunare?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Krijg ik een chequeboekje?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Care este rata dobânzii de economii?
Wat is de spaarrente?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Mi-am pierdut cardul de credit.
Ik heb mijn bankkaart verloren.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Mi s-a furat cardul.
Mijn bankkaart werd gestolen.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Îmi puteți bloca contul?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Am nevoie de un card nou.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Ce dobândă aveți?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Îmi cumpăr prima casă.
Ik koop mijn eerste huis.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Cumpăr a doua proprietate.
Ik koop een tweede eigendom.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Venitul meu anual brut este de ______.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
asigurare de locuință
inboedel/opstalverzekering
ประเภทของการประกันภัย
asigurare de călătorie
reisverzekering
ประเภทของการประกันภัย
asigurare pe viață
levensverzekering
ประเภทของการประกันภัย
asigurare de sănătate
gezondheidsverzekering
ประเภทของการประกันภัย
asigurare auto
autoverzekering
ประเภทของการประกันภัย
asigurare pentru animale de companie
huisdierenverzekering
ประเภทของการประกันภัย
asigurare în caz de furt
diefstalverzekering
ประเภทของการประกันภัย
asigurare ipotecară
hypotheekbescherming
ประเภทของการประกันภัย
asigurare pentru studenți
studentenverzekering
ประเภทของการประกันภัย
asigurare de grup
groepsverzekering
ประเภทของการประกันภัย
asigurare de proprietate
schadeverzekering
ประเภทของการประกันภัย
asigurare în caz de inundații
overstromingsverzekering
ประเภทของการประกันภัย
asigurare împotriva incendiilor
brandverzekering
ประเภทของการประกันภัย
Câte sunt sunt asigurat?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Cât costă asigurarea?
Hoeveel kost de verzekering?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย