ภาษาจีน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Aș vrea să deschid un cont bancar.
我想要开一个银行账户。
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
我想要注销我的银行账户。
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
请问我能在网上开户吗?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
请问我能在手机上管理账户么?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Ce fel de conturi bancare aveți?
请问你们有哪些种类的银行账户?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
cont curent
活期账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont de economii
储蓄账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont personal
个人账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont comun
联名账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
contul pentru copii
儿童账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont curent în monedă străină
外国货币账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont de firmă
商务账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cont de student
学生账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Există comisioane lunare?
请问有月费吗?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
请问国际转账的手续费是多少?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
请问我会有支票簿吗?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Care este rata dobânzii de economii?
储蓄利率是多少?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
您能如何防止我被诈骗?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Mi-am pierdut cardul de credit.
我丢失了我的信用卡。
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Mi s-a furat cardul.
我的信用卡被偷了。
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Îmi puteți bloca contul?
您能冻结我的账户吗?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Am nevoie de un card nou.
我需要补办一张卡。
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
我想要了解贷款信息。
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Ce dobândă aveți?
您能给我说说利率信息吗?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Îmi cumpăr prima casă.
我正在考虑买第一套房子。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Cumpăr a doua proprietate.
这是我在购买的第二套房子。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
我想要再抵押。
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
我想要评估我的抵押贷款。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
我想要买一处房产出租。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Venitul meu anual brut este de ______.
我的年收入大概______。
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
我想要买一份保险。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
asigurare de locuință
家庭保险
ประเภทของการประกันภัย
asigurare de călătorie
旅游保险
ประเภทของการประกันภัย
asigurare pe viață
人身保险
ประเภทของการประกันภัย
asigurare de sănătate
健康保险
ประเภทของการประกันภัย
asigurare auto
汽车保险
ประเภทของการประกันภัย
asigurare pentru animale de companie
宠物保险
ประเภทของการประกันภัย
asigurare în caz de furt
失窃保险
ประเภทของการประกันภัย
asigurare ipotecară
抵押贷款保险
ประเภทของการประกันภัย
asigurare pentru studenți
学生财物保险
ประเภทของการประกันภัย
asigurare de grup
团体保险
ประเภทของการประกันภัย
asigurare de proprietate
财产保险
ประเภทของการประกันภัย
asigurare în caz de inundații
洪水保险
ประเภทของการประกันภัย
asigurare împotriva incendiilor
火灾保险
ประเภทของการประกันภัย
Câte sunt sunt asigurat?
我的保险能保多久?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Cât costă asigurarea?
请问我的保险多少钱?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย