ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Gostaria de abrir uma conta bancária.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Gostaria de fechar minha conta bancária.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Posso abrir uma conta pela internet?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Posso usar o banco pelo celular?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
conta corrente
ประเภทของบัญชีธนาคาร
conta de poupança
ประเภทของบัญชีธนาคาร
conta pessoal
ประเภทของบัญชีธนาคาร
conta conjunta
ประเภทของบัญชีธนาคาร
conta para crianças
ประเภทของบัญชีธนาคาร
conta de moeda estrangeira
ประเภทของบัญชีธนาคาร
conta empresarial
ประเภทของบัญชีธนาคาร
conta estudantil
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Existem taxas mensais?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Quais são as comissões para transferências internacionais?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Vou receber um talão de cheques?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Qual é a taxa de juros da poupança?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Perdi meu cartão de crédito.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Meu cartão de crédito foi roubado.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Você pode bloquear minha conta?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Preciso de um cartão de reposição.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Estou comprando minha primeira casa própria.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Estou comprando uma segunda propriedade.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Meu rendimento anual bruto é de ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Gostaria de contratar um seguro.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
seguro de habitação
ประเภทของการประกันภัย
seguro de viagem
ประเภทของการประกันภัย
seguro de vida
ประเภทของการประกันภัย
seguro de saúde
ประเภทของการประกันภัย
seguro automóvel
ประเภทของการประกันภัย
seguro saúde animal
ประเภทของการประกันภัย
seguro contra roubo
ประเภทของการประกันภัย
seguro de proteção sobre a hipoteca
ประเภทของการประกันภัย
seguro estudantil
ประเภทของการประกันภัย
seguro de grupo
ประเภทของการประกันภัย
seguro de propriedade
ประเภทของการประกันภัย
seguro contra inundações
ประเภทของการประกันภัย
seguro contra incêndio
ประเภทของการประกันภัย
Por quantos meses dura a cobertura?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Qual é o custo do seguro?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย