ภาษาจีน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját használom?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Szeretnék bankszámlát nyitni.
我想要开一个银行账户。
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Szeretném megszüntetni a bankszámlám.
我想要注销我的银行账户。
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Lehetséges online bankszámlát nyitni?
请问我能在网上开户吗?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni?
请问我能在手机上管理账户么?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Milyen típusú bankszámlák vannak?
请问你们有哪些种类的银行账户?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
folyószámla
活期账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
takarékszámla
储蓄账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
személyi számla
个人账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
közös számla
联名账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
gyerekszámla
儿童账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
devizaszámla
外国货币账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
üzleti számla
商务账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
diákszámla
学生账户
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Vannak havi költségek?
请问有月费吗?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások?
请问国际转账的手续费是多少?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Kapok csekkfüzetet is?
请问我会有支票簿吗?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Mekkora a megtakarítási kamatláb?
储蓄利率是多少?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól?
您能如何防止我被诈骗?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Elvesztettem a kártyám.
我丢失了我的信用卡。
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Ellopták a kártyám.
我的信用卡被偷了。
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Le tudják tiltani a számlám?
您能冻结我的账户吗?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Szükségem van egy új kártyára.
我需要补办一张卡。
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Szeretnék több információt megtudni a hitelekről.
我想要了解贷款信息。
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Szeretnék többet megtudni a kamatlábról.
您能给我说说利率信息吗?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Szeretnék többet megtudni a jelzálogról.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Ez az első lakás/ház, amit veszek.
我正在考虑买第一套房子。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Ez a második ingatlan, amit vásárolok.
这是我在购买的第二套房子。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Szeretnék új jelzálogot.
我想要再抵押。
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő jelzálogot.
我想要评估我的抵押贷款。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Kiadásra szánt ingatlant vásárolok.
我想要买一处房产出租。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
A bruttó éves jövedelmem ______.
我的年收入大概______。
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Szeretnék biztosítást kötni.
我想要买一份保险。
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
lakásbiztosítás
家庭保险
ประเภทของการประกันภัย
utazásbiztosítás
旅游保险
ประเภทของการประกันภัย
életbiztosítás
人身保险
ประเภทของการประกันภัย
egészségbiztosítás
健康保险
ประเภทของการประกันภัย
gépjármű-biztosítás
汽车保险
ประเภทของการประกันภัย
kisállatbiztosítás
宠物保险
ประเภทของการประกันภัย
lopásbiztosítás
失窃保险
ประเภทของการประกันภัย
jelzálogvédelem
抵押贷款保险
ประเภทของการประกันภัย
tanulói vagyon
学生财物保险
ประเภทของการประกันภัย
csoportbiztosítás
团体保险
ประเภทของการประกันภัย
vagyonbiztosítás
财产保险
ประเภทของการประกันภัย
árvízi biztosítás
洪水保险
ประเภทของการประกันภัย
tűzbiztosítás
火灾保险
ประเภทของการประกันภัย
Hány hónapig fedez a biztosítás?
我的保险能保多久?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Mennyibe kerül a biztosítás?
请问我的保险多少钱?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย