ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját használom?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Szeretnék bankszámlát nyitni.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Szeretném megszüntetni a bankszámlám.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Lehetséges online bankszámlát nyitni?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Was für Kontotypen gibt es?
Milyen típusú bankszámlák vannak?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
Girokonto
folyószámla
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Sparkonto
takarékszámla
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Privatkonto
személyi számla
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Gemeinschaftskonto
közös számla
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Kinderkonto
gyerekszámla
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Konto für fremde Währungen
devizaszámla
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Businesskonto
üzleti számla
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Studentenkonto
diákszámla
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Fallen monatlich Gebühren an?
Vannak havi költségek?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Kapok csekkfüzetet is?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Wie ist der Zinssatz?
Mekkora a megtakarítási kamatláb?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Elvesztettem a kártyám.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Ellopták a kártyám.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Können Sie mein Konto sperren?
Le tudják tiltani a számlám?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Szükségem van egy új kártyára.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Szeretnék több információt megtudni a hitelekről.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Szeretnék többet megtudni a kamatlábról.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Szeretnék többet megtudni a jelzálogról.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Ez az első lakás/ház, amit veszek.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Ez a második ingatlan, amit vásárolok.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Szeretnék új jelzálogot.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő jelzálogot.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Kiadásra szánt ingatlant vásárolok.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
A bruttó éves jövedelmem ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Szeretnék biztosítást kötni.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
Hausratsversicherung
lakásbiztosítás
ประเภทของการประกันภัย
Reiseversicherung
utazásbiztosítás
ประเภทของการประกันภัย
Lebensversicherung
életbiztosítás
ประเภทของการประกันภัย
Krankenversicherug
egészségbiztosítás
ประเภทของการประกันภัย
KFZ-Versicherung
gépjármű-biztosítás
ประเภทของการประกันภัย
Versicherung für Haustiere
kisállatbiztosítás
ประเภทของการประกันภัย
Diebstahlversicherung
lopásbiztosítás
ประเภทของการประกันภัย
Hypothekenversicherung
jelzálogvédelem
ประเภทของการประกันภัย
Studentenversicherung
tanulói vagyon
ประเภทของการประกันภัย
Gruppenversicherung
csoportbiztosítás
ประเภทของการประกันภัย
Sachversicherung
vagyonbiztosítás
ประเภทของการประกันภัย
Flutschutzversicherung
árvízi biztosítás
ประเภทของการประกันภัย
Brandschutzversicherung
tűzbiztosítás
ประเภทของการประกันภัย
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Hány hónapig fedez a biztosítás?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Was kostet die Versicherung?
Mennyibe kerül a biztosítás?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย