ภาษาฟินนิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Haluaisin avata pankkitilin.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Haluaisin sulkea pankkitilini
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Voinko avata pankkitilin internetissä?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Was für Kontotypen gibt es?
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
Girokonto
käyttötili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Sparkonto
säästötili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Privatkonto
henkilökohtainen tili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Gemeinschaftskonto
yhteistili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Kinderkonto
lasten tili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Konto für fremde Währungen
tili ulkomaista valuuttaa varten
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Businesskonto
liiketili
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Studentenkonto
tili opiskelijoille
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Fallen monatlich Gebühren an?
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Saanko sekkivihkon?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Wie ist der Zinssatz?
Mikä on talletuskorko?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Hukkasin luottokorttini.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Minun luottokorttini varastettiin.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Können Sie mein Konto sperren?
Voitteko sulkea pankkitilini?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Tarvitsen uuden pankkikortin.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Haluaisin ostaa vakuutuksen.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
Hausratsversicherung
kotivakuutus
ประเภทของการประกันภัย
Reiseversicherung
matkavakuutus
ประเภทของการประกันภัย
Lebensversicherung
henkivakuutus
ประเภทของการประกันภัย
Krankenversicherug
sairausvakuutus
ประเภทของการประกันภัย
KFZ-Versicherung
autovakuutus
ประเภทของการประกันภัย
Versicherung für Haustiere
lemmikkivakuutus
ประเภทของการประกันภัย
Diebstahlversicherung
murtovakuutus
ประเภทของการประกันภัย
Hypothekenversicherung
asuntolainan korkosuoja
ประเภทของการประกันภัย
Studentenversicherung
opiskelijan vakuutus
ประเภทของการประกันภัย
Gruppenversicherung
ryhmävakuutus
ประเภทของการประกันภัย
Sachversicherung
varallisuusvakuutus
ประเภทของการประกันภัย
Flutschutzversicherung
tulvavakuutus
ประเภทของการประกันภัย
Brandschutzversicherung
palovakuutus
ประเภทของการประกันภัย
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Was kostet die Versicherung?
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย