ภาษาเดนิช | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Kan jeg åbne en bankkonto online?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Was für Kontotypen gibt es?
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
Girokonto
girokonto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Sparkonto
opsparingskonto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Privatkonto
personlig konto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Gemeinschaftskonto
fælleskonto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Kinderkonto
børnekonto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Konto für fremde Währungen
udenlandsk valuta konto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Businesskonto
erhvervskonto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Studentenkonto
studiekonto
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Fallen monatlich Gebühren an?
Er der månedlige omkostninger?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Modtager jeg et checkhæfte?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Wie ist der Zinssatz?
Hvad er opsparingsrenten?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Jeg har mistet mit kreditkort
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Mit kreditkort er blevet stjålet.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Können Sie mein Konto sperren?
Kan I spærre min konto?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Jeg har brug for et nyt kort.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Jeg vil gerne have information om lån.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Jeg køber mit første hjem.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Jeg køber en anden ejendom.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Jeg vil gerne genlåne.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Min samlede årsindkomst er ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Jeg vil gerne tegne en forsikring.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
Hausratsversicherung
Indboforsikring
ประเภทของการประกันภัย
Reiseversicherung
Rejseforsikring
ประเภทของการประกันภัย
Lebensversicherung
Livsforsikring
ประเภทของการประกันภัย
Krankenversicherug
Sygeforsikring
ประเภทของการประกันภัย
KFZ-Versicherung
Bilforsikring
ประเภทของการประกันภัย
Versicherung für Haustiere
Husdyrsforsikring
ประเภทของการประกันภัย
Diebstahlversicherung
Tyveriforsikring
ประเภทของการประกันภัย
Hypothekenversicherung
Prioritetslånsbeskyttelse
ประเภทของการประกันภัย
Studentenversicherung
Studenterforsikring
ประเภทของการประกันภัย
Gruppenversicherung
Gruppeforsikring
ประเภทของการประกันภัย
Sachversicherung
Skadesforsikring
ประเภทของการประกันภัย
Flutschutzversicherung
Oversvømmelsesforsikring
ประเภทของการประกันภัย
Brandschutzversicherung
Brandforsikring
ประเภทของการประกันภัย
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Was kostet die Versicherung?
Hvor meget koster forsikringen?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย