ภาษาโปรตุเกส | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Ik zou graag een bankrekening openen.
Gostaria de abrir uma conta bancária.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Gostaria de fechar minha conta bancária.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Kan ik een bankrekening online openen?
Posso abrir uma conta pela internet?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Posso usar o banco pelo celular?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
lopende rekening
conta corrente
ประเภทของบัญชีธนาคาร
spaarrekening
conta de poupança
ประเภทของบัญชีธนาคาร
persoonlijke rekening
conta pessoal
ประเภทของบัญชีธนาคาร
gezamenlijke rekening
conta conjunta
ประเภทของบัญชีธนาคาร
kinderrekening
conta para crianças
ประเภทของบัญชีธนาคาร
vreemde valutarekening
conta de moeda estrangeira
ประเภทของบัญชีธนาคาร
zakelijke rekening
conta empresarial
ประเภทของบัญชีธนาคาร
studentenrekening
conta estudantil
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Existem taxas mensais?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Quais são as comissões para transferências internacionais?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Krijg ik een chequeboekje?
Vou receber um talão de cheques?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Wat is de spaarrente?
Qual é a taxa de juros da poupança?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Perdi meu cartão de crédito.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Mijn bankkaart werd gestolen.
Meu cartão de crédito foi roubado.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Você pode bloquear minha conta?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Preciso de um cartão de reposição.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Ik koop mijn eerste huis.
Estou comprando minha primeira casa própria.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Ik koop een tweede eigendom.
Estou comprando uma segunda propriedade.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Meu rendimento anual bruto é de ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Gostaria de contratar um seguro.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
inboedel/opstalverzekering
seguro de habitação
ประเภทของการประกันภัย
reisverzekering
seguro de viagem
ประเภทของการประกันภัย
levensverzekering
seguro de vida
ประเภทของการประกันภัย
gezondheidsverzekering
seguro de saúde
ประเภทของการประกันภัย
autoverzekering
seguro automóvel
ประเภทของการประกันภัย
huisdierenverzekering
seguro saúde animal
ประเภทของการประกันภัย
diefstalverzekering
seguro contra roubo
ประเภทของการประกันภัย
hypotheekbescherming
seguro de proteção sobre a hipoteca
ประเภทของการประกันภัย
studentenverzekering
seguro estudantil
ประเภทของการประกันภัย
groepsverzekering
seguro de grupo
ประเภทของการประกันภัย
schadeverzekering
seguro de propriedade
ประเภทของการประกันภัย
overstromingsverzekering
seguro contra inundações
ประเภทของการประกันภัย
brandverzekering
seguro contra incêndio
ประเภทของการประกันภัย
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Por quantos meses dura a cobertura?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Hoeveel kost de verzekering?
Qual é o custo do seguro?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย