ภาษาฮินดู | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Ik zou graag een bankrekening openen.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Kan ik een bankrekening online openen?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
lopende rekening
ประเภทของบัญชีธนาคาร
spaarrekening
ประเภทของบัญชีธนาคาร
persoonlijke rekening
ประเภทของบัญชีธนาคาร
gezamenlijke rekening
ประเภทของบัญชีธนาคาร
kinderrekening
ประเภทของบัญชีธนาคาร
vreemde valutarekening
ประเภทของบัญชีธนาคาร
zakelijke rekening
ประเภทของบัญชีธนาคาร
studentenrekening
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Krijg ik een chequeboekje?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Wat is de spaarrente?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Ik heb mijn bankkaart verloren.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Mijn bankkaart werd gestolen.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Ik heb nood aan een vervangkaart.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Ik koop mijn eerste huis.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Ik koop een tweede eigendom.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Ik zou graag een verzekering afsluiten.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
inboedel/opstalverzekering
ประเภทของการประกันภัย
reisverzekering
ประเภทของการประกันภัย
levensverzekering
ประเภทของการประกันภัย
gezondheidsverzekering
ประเภทของการประกันภัย
autoverzekering
ประเภทของการประกันภัย
huisdierenverzekering
ประเภทของการประกันภัย
diefstalverzekering
ประเภทของการประกันภัย
hypotheekbescherming
ประเภทของการประกันภัย
studentenverzekering
ประเภทของการประกันภัย
groepsverzekering
ประเภทของการประกันภัย
schadeverzekering
ประเภทของการประกันภัย
overstromingsverzekering
ประเภทของการประกันภัย
brandverzekering
ประเภทของการประกันภัย
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Hoeveel kost de verzekering?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย