ภาษาตุรกี | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon ücreti öderim?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Banka hesabı açmak istiyorum.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Banka hesabımı kapatmak istiyorum.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Kan jeg åbne en bankkonto online?
İnternet yoluyla banka hesabı açabilir miyim?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Bankamatik kartı mı kredi kartı mı alacağım?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Telefonumdan bankacılık işlemleri yapabilir miyim?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Ne tür banka hesaplarınız var?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
girokonto
Cari hesap
ประเภทของบัญชีธนาคาร
opsparingskonto
Mevduat hesabı
ประเภทของบัญชีธนาคาร
personlig konto
Kişisel hesap
ประเภทของบัญชีธนาคาร
fælleskonto
müşterek hesap
ประเภทของบัญชีธนาคาร
børnekonto
Çocuk hesabı
ประเภทของบัญชีธนาคาร
udenlandsk valuta konto
döviz hesabı
ประเภทของบัญชีธนาคาร
erhvervskonto
kurumsal hesap
ประเภทของบัญชีธนาคาร
studiekonto
öğrenci hesabı
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Er der månedlige omkostninger?
Aylık kesintiler var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Uluslararası para transferleri için komisyon ücretleri nelerdir?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
Kartım kaybolması ya da çalınması durumunda sigorta kapsamında mı?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Modtager jeg et checkhæfte?
Çek defteri alabiliyor muyum?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Hvad er opsparingsrenten?
Tasarruf faiz oranı nedir?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
Beni dolandırıcılara karşı nasıl koruyacaksınız?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Jeg har mistet mit kreditkort
Kredi kartımı kaybettim.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Mit kreditkort er blevet stjålet.
Kredi kartım çalındı.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Kan I spærre min konto?
Hesabımı bloke eder misiniz?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Jeg har brug for et nyt kort.
Yedek kart istiyorum.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Jeg vil gerne have information om lån.
Krediler hakkında bilgi edinmek istiyorum.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Faizler hakkında bilgi verebilir misiniz?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
İpotekler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Bir ipotek danışmanıyla konuşmak istiyorum.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Jeg køber mit første hjem.
İlk evimi satın alıyorum.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Jeg køber en anden ejendom.
İkinci mülkümü alıyorum.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Jeg vil gerne genlåne.
Yeniden ipotek ettirmek istiyorum.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Mevcut ipoteğimi gözden geçirmek istiyorum.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Kiraya vermek için gayrimenkul alıyorum.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Min samlede årsindkomst er ______.
Yıllık brüt gelirim ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Sigorta yaptırmak istiyorum.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
Indboforsikring
ev/mesken sigortası
ประเภทของการประกันภัย
Rejseforsikring
seyahat sigortası
ประเภทของการประกันภัย
Livsforsikring
hayat sigortası
ประเภทของการประกันภัย
Sygeforsikring
sağlık sigortası
ประเภทของการประกันภัย
Bilforsikring
araba sigortası
ประเภทของการประกันภัย
Husdyrsforsikring
evcil hayvan sigortası
ประเภทของการประกันภัย
Tyveriforsikring
hırsızlık sigortası
ประเภทของการประกันภัย
Prioritetslånsbeskyttelse
ipotek sigortası
ประเภทของการประกันภัย
Studenterforsikring
öğrenci sigortası
ประเภทของการประกันภัย
Gruppeforsikring
grup sigortası
ประเภทของการประกันภัย
Skadesforsikring
eşya sigortası
ประเภทของการประกันภัย
Oversvømmelsesforsikring
sel sigortası
ประเภทของการประกันภัย
Brandforsikring
yangın sigortası
ประเภทของการประกันภัย
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Kaç ay boyunca sigortalı olacağım?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Hvor meget koster forsikringen?
Sigorta ücreti ne kadar?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย