ภาษาฮินดู | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
běžný účet
ประเภทของบัญชีธนาคาร
spořící účet
ประเภทของบัญชีธนาคาร
osobní účet
ประเภทของบัญชีธนาคาร
společný účet
ประเภทของบัญชีธนาคาร
dětský účet
ประเภทของบัญชีธนาคาร
cizoměnový účet
ประเภทของบัญชีธนาคาร
obchodní účet
ประเภทของบัญชีธนาคาร
studentský účet
ประเภทของบัญชีธนาคาร
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
Dostanu šekovou knížku?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
Jaká je spořící úroková sazba?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
Moje kreditní karta byla ukradena.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
Můžete zablokovat můj účet?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
Potřebuji náhradní kartu.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Kupuji můj první dům.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
Kupuji druhou nemovitost.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Můj hrubý roční příjem je ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
pojištění domu/domácnosti
ประเภทของการประกันภัย
cestovní pojištění
ประเภทของการประกันภัย
životní pojištění
ประเภทของการประกันภัย
zdravotní pojištění
ประเภทของการประกันภัย
povinné ručení
ประเภทของการประกันภัย
pojištění mazlíčků
ประเภทของการประกันภัย
pojištění proti krádeži
ประเภทของการประกันภัย
pojištění hypotéky
ประเภทของการประกันภัย
pojištění majetku studenta
ประเภทของการประกันภัย
skupinové pojištění osob
ประเภทของการประกันภัย
pojištění majetku
ประเภทของการประกันภัย
pojištění proti povodním
ประเภทของการประกันภัย
pojištění proti požáru
ประเภทของการประกันภัย
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
Kolik stojí to pojištění?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย