ภาษาไทย | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

我想要开一个银行账户。
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
我想要注销我的银行账户。
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
请问我能在网上开户吗?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
请问我能在手机上管理账户么?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
请问你们有哪些种类的银行账户?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
活期账户
บัญชีกระแสรายวัน
ประเภทของบัญชีธนาคาร
储蓄账户
บัญชีออมทรัพย์
ประเภทของบัญชีธนาคาร
个人账户
บัญชีส่วนบุคคล
ประเภทของบัญชีธนาคาร
联名账户
บัญชีร่วม
ประเภทของบัญชีธนาคาร
儿童账户
บัญชีสำหรับเด็ก
ประเภทของบัญชีธนาคาร
外国货币账户
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
ประเภทของบัญชีธนาคาร
商务账户
บริการเงินฝากธุรกิจ
ประเภทของบัญชีธนาคาร
学生账户
บัญชีสำหรับนักเรียน
ประเภทของบัญชีธนาคาร
请问有月费吗?
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
请问国际转账的手续费是多少?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
请问我会有支票簿吗?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
储蓄利率是多少?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
您能如何防止我被诈骗?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
我丢失了我的信用卡。
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
我的信用卡被偷了。
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
您能冻结我的账户吗?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
我需要补办一张卡。
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

我想要了解贷款信息。
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
您能给我说说利率信息吗?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
我想要了解抵押贷款的相关信息。
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
我正在考虑买第一套房子。
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
这是我在购买的第二套房子。
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
我想要再抵押。
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
我想要评估我的抵押贷款。
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
我想要买一处房产出租。
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
我的年收入大概______。
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

我想要买一份保险。
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
家庭保险
ประกันภัยบ้าน
ประเภทของการประกันภัย
旅游保险
ประกันการเดินทาง
ประเภทของการประกันภัย
人身保险
ประกันชีวิต
ประเภทของการประกันภัย
健康保险
ประกันสุขภาพ
ประเภทของการประกันภัย
汽车保险
ประกันภัยรถยนต์
ประเภทของการประกันภัย
宠物保险
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
ประเภทของการประกันภัย
失窃保险
ประกันภัยโจรกรรม
ประเภทของการประกันภัย
抵押贷款保险
การคุ้มครองการจำนอง
ประเภทของการประกันภัย
学生财物保险
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
ประเภทของการประกันภัย
团体保险
ประกันกลุ่ม
ประเภทของการประกันภัย
财产保险
ประกันภัยทรัพย์สิน
ประเภทของการประกันภัย
洪水保险
ประกันภัยน้ำท่วม
ประเภทของการประกันภัย
火灾保险
ประกันอัคคีภัย
ประเภทของการประกันภัย
我的保险能保多久?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
请问我的保险多少钱?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย