ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | ธนาคาร

ธนาคาร - ทั่วไป

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการถอนเงินในประเทศนั้นๆ
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
What are the fees if I use external ATMs?
การสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร

ธนาคาร - การเปิดบัญชีธนาคาร

我想要开一个银行账户。
I would like to open a bank account.
การแจ้งความจำนงขอเปิดบัญชีธนาคาร
我想要注销我的银行账户。
I would like to close my bank account.
การแจ้งความจำนงขอปิดบัญชีธนาคาร
请问我能在网上开户吗?
Can I open a bank account online?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนออนไลน์
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Will I get a debit card or a credit card?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัตรที่คุณจะได้รับจากการเปิดบัญชีของคุณ
请问我能在手机上管理账户么?
Can I use banking on my cell?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ
请问你们有哪些种类的银行账户?
What types of bank accounts do you have?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของบัญชีธนาคารที่มีให้บริการ
活期账户
current account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
储蓄账户
savings account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
个人账户
personal account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
联名账户
joint account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
儿童账户
children's account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
外国货币账户
foreign currency account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
商务账户
business account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
学生账户
student account
ประเภทของบัญชีธนาคาร
请问有月费吗?
Are there any monthly fees?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับบัญชี
请问国际转账的手续费是多少?
What are the commissions for international transfers?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
การสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยในกรณีบัตรของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
请问我会有支票簿吗?
Do I get a checkbook?
การสอบถามความเป็นไปได้ที่จะได้รับสมุดเช็คจากการเปิดบัญชีของคุณ
储蓄利率是多少?
What is the savings interest rate?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
您能如何防止我被诈骗?
In what ways can you protect me from frauds?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการของธนาคารในกรณีที่คุณเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
我丢失了我的信用卡。
I lost my credit card.
การแจ้งบัตรเครดิตสูญหาย
我的信用卡被偷了。
My credit card was stolen.
การแจ้งบัตรเครดิตถูกขโมย
您能冻结我的账户吗?
Can you block my account?
การสอบถามเกี่ยวกับการระงับใช้บัญชี
我需要补办一张卡。
I need a replacement card.
การแจ้งความจำนงในการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมเนื่องจากคุณไม่มีบัตรของคุณอีกแล้ว

ธนาคาร - ความช่วยเหลือทางการเงิน

我想要了解贷款信息。
I would like to have some information about loans.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
您能给我说说利率信息吗?
What can you tell me about the interest rate?
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
我想要了解抵押贷款的相关信息。
I would like to have some information about mortgages.
การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
I would like to speak with a mortgage advisor.
การแสดงความต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
我正在考虑买第一套房子。
I am buying my first home.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของคุณ
这是我在购买的第二套房子。
I am buying a second property.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อที่ดิน/บ้านหลังที่สอง
我想要再抵押。
I would like to remortgage.
การแจ้งแสดงความจำนงในการไถ่ถอนจำนอง
我想要评估我的抵押贷款。
I would like to review my existing mortgage.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการประเมินราคาการจำนองของคุณใหม่
我想要买一处房产出租。
I am buying a property to let.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
我的年收入大概______。
My gross annual income is ______.
การแจ้งให้ทราบถึงรายได้รวมต่อปีของคุณ

ธนาคาร - การประกันภัย

我想要买一份保险。
I would like to purchase insurance.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณมีความสนใจในการซื้อประกันภัย
家庭保险
home/household insurance
ประเภทของการประกันภัย
旅游保险
travel insurance
ประเภทของการประกันภัย
人身保险
life insurance
ประเภทของการประกันภัย
健康保险
health insurance
ประเภทของการประกันภัย
汽车保险
car insurance
ประเภทของการประกันภัย
宠物保险
pet insurance
ประเภทของการประกันภัย
失窃保险
theft insurance
ประเภทของการประกันภัย
抵押贷款保险
mortgage protection
ประเภทของการประกันภัย
学生财物保险
student possessions
ประเภทของการประกันภัย
团体保险
group insurance
ประเภทของการประกันภัย
财产保险
property insurance
ประเภทของการประกันภัย
洪水保险
flood insurance
ประเภทของการประกันภัย
火灾保险
fire insurance
ประเภทของการประกันภัย
我的保险能保多久?
For how many months will I be covered?
การสอบถามระยะเวลาความคุ้มครองในการประกันภัย
请问我的保险多少钱?
What is the price for the insurance?
การสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย