ภาษากรีก | สำนวน - ธุรกิจ | การจอง

การจอง - การจอง

... için yer ayırmak istiyordum.
Θα ήθελα να κρατήσω...
ทางการ สุภาพ
... için yer ayırmayı dilemiştim.
Θα ήθελα να κάνω κράτηση...
ทางการ สุภาพ
... için boş yeriniz var mıydı acaba?
Έχετε διαθέσιμα δωμάτια για...
ทางการ สุภาพ
... tarihi için bir oda rezerve etmek istiyordum.
Θα ήθελα να κρατήσω ένα δωμάτιο για...
ทางการ สุภาพ
100 kişilik kapasiteye sahip konferans salonlarınızdan birisini rezerve etmek istiyoruz.
Θα θέλαμε να κρατήσουμε μια από τις αίθουσες συνεδριάσεων σας με χωρητικότητα 100 άτομα.
ทางการ สุภาพ
... adına ...'ı rezerve etmek istiyordum.
Θα ήθελα να κρατήσω... στο όνομα του/της...
ทางการ สุภาพ
Ayrıca şu ekipmanlara ve hizmetlere ihtiyaç duyuyoruz:
Επίσης χρειαζόμαστε τον παρακάτω εξοπλισμό και υπηρεσίες:
ทางการ สุภาพ

การจอง - การเปลี่ยนแปลง

Acaba rezervasyonumuzun tarihini değiştirmek mümkün olur muydu?
Θα ήταν δυνατό να αλλάξουμε την ημερομηνία της κράτησης για τις...
ทางการ สุภาพ
Daha önce ayarladığımız tarih için rezervasyon çakışması yaşıyorum. Başka bir tarih için rezervasyon yapmamızın mümkünatı var mı acaba?
Δυστυχώς, θα είμαι απασχολημένος τη μέρα που συμφωνήσαμε. Θα μπορούσαμε να αφήσουμε την κράτηση για άλλη μέρα;
ทางการ สุภาพ
Korkarım ki rezervasyon tarihimi ... tarihine değiştirmenizi istemek zorundayım.
Φοβάμαι ότι πρέπει να σας ζητήσω να αλλάξετε την κράτηση μου από τις... στις...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Öğle yemeğinin servisinin yapılacağı başka bir oda rezerve etmek istiyordum.
Θα ήθελα να κρατήσω ένα επιπρόσθετο δωμάτιο για το σερβίρισμα του γεύματος μετά την συνάντηση.
ทางการ สุภาพ

การจอง - การยกเลิก

Korkarım ki ... için olan rezervasyonumu iptal etmek zorundayım çünkü ...
Φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μας για τις... επειδή...
ทางการ สุภาพ
... sebebiyle korkarım ki rezervasyonumu iptal ettirmek zorundayım.
Λόγω..., φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου.
ทางการ สุภาพ
Küçük konferans salonu ve akşam yemeği için olan rezervasyonumu maalesef iptal ettirmek zorundayım.
Δυστυχώς, θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια μικρή αίθουσα συνεδριάσεων με γεύμα τριών πιάτων.
ทางการ สุภาพ
Size telefonla ulaşamadığım için rezervasyonumu iptal ettirmek zorunda kaldığımı bu e-posta yoluyla bildiriyorum. Şimdiden neden olduğum tüm problemler için özür dilerim.
Δεν μπορούσα να σας τηλεφωνήσω, γι' αυτό σας γράφω αυτό το email για να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια αίθουσα συνεδριάσεων. Λυπούμε πάρα πολύ για οιανδήποτε ενόχληση έχω προκαλέσει.
ทางการ สุภาพ