ภาษาตุรกี | สำนวน - ธุรกิจ | การจอง

การจอง - การจอง

ฉันต้องการจะจอง...
... için yer ayırmak istiyordum.
ทางการ สุภาพ
ฉันต้องการจะจอง...
... için yer ayırmayı dilemiştim.
ทางการ สุภาพ
คุณมีที่ว่างสำหรับ...
... için boş yeriniz var mıydı acaba?
ทางการ สุภาพ
ฉันต้องการจองห้องของ...
... tarihi için bir oda rezerve etmek istiyordum.
ทางการ สุภาพ
ฉันต้องจองห้องประชุมสำหรับห้องที่จุคนได้ 100 คน
100 kişilik kapasiteye sahip konferans salonlarınızdan birisini rezerve etmek istiyoruz.
ทางการ สุภาพ
ฉันต้องการจอง...ในชื่อของ...
... adına ...'ı rezerve etmek istiyordum.
ทางการ สุภาพ
เราต้องการอุปกรณ์และบริการดังนี้:
Ayrıca şu ekipmanlara ve hizmetlere ihtiyaç duyuyoruz:
ทางการ สุภาพ

การจอง - การเปลี่ยนแปลง

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนวันที่ของการจองเป็นวันที่...
Acaba rezervasyonumuzun tarihini değiştirmek mümkün olur muydu?
ทางการ สุภาพ
เสียใจด้วยที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราได้นัดหมายเอาไว้ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราสามารถจองห้องไว้สำหรับการนัดเจอกันครั้งหน้า
Daha önce ayarladığımız tarih için rezervasyon çakışması yaşıyorum. Başka bir tarih için rezervasyon yapmamızın mümkünatı var mı acaba?
ทางการ สุภาพ
ฉันขอโทษเป็นอย่างมากที่ฉันต้องเปลี่ยนการจองจาก...เป็น...
Korkarım ki rezervasyon tarihimi ... tarihine değiştirmenizi istemek zorundayım.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ฉันต้องการจองห้องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นห้องที่มีอาหารกลางวันเสิร์ฟให้หลังการนัดหมาย
Öğle yemeğinin servisinin yapılacağı başka bir oda rezerve etmek istiyordum.
ทางการ สุภาพ

การจอง - การยกเลิก

ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจองของเราสำหรับ...เพราะ...
Korkarım ki ... için olan rezervasyonumu iptal etmek zorundayım çünkü ...
ทางการ สุภาพ
เนื่องจาก... ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจอง
... sebebiyle korkarım ki rezervasyonumu iptal ettirmek zorundayım.
ทางการ สุภาพ
ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ฉันต้องยกเลิกการจองห้องประชุมและอาหารเย็น 3 มื้อ
Küçük konferans salonu ve akşam yemeği için olan rezervasyonumu maalesef iptal ettirmek zorundayım.
ทางการ สุภาพ
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นฉันจึงส่งอีเมลฉบับนี้เพื่อบอกคุณว่าฉันได้ยกเลิกการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ฉันต้องขอโทษเป็นอย่างมากสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
Size telefonla ulaşamadığım için rezervasyonumu iptal ettirmek zorunda kaldığımı bu e-posta yoluyla bildiriyorum. Şimdiden neden olduğum tüm problemler için özür dilerim.
ทางการ สุภาพ