ภาษาฮินดู | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Giám đốc điều hành
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
विक्रय निर्देशक
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
विक्री प्रबंधक
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
मानव संसाधन निर्वाहक
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
मानव संसाधन निर्वाहक
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Giám đốc/Trưởng văn phòng
निर्वाहक
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Thư ký trưởng
कंपनी सचिव
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Kế toán trưởng
मुख्य लेखापाल
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
तकनीकि अधिकारी
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
उत्पादन निर्देशक
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
कारखाने का निर्वाहक
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์