ภาษาอารบิก | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
رئيس مجلس الإدارةِ والمدير العام
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Giám đốc điều hành
الرئيس التنفيذي
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
مدير التسويق
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
مدير المبيعات
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
مدير خدمات العملاء
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
مدير شؤون الموظفين
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
مدير الموارد البشرية
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Giám đốc/Trưởng văn phòng
مدير المكتب
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Thư ký trưởng
سكرتيرة شركة
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Kế toán trưởng
رئيس الحسابات
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
المدير الفني
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
مدير البحوثِ والتنميةِ
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
مدير الإنتاجِ
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
مدير المصنع
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์