ภาษาโรมาเนีย | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Director general.
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Director general executiv.
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Pazarlama Direktörü
Director de marketing
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Director de vânzări
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Personel Müdürü
Director de personal
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
İnsan Kaynakları Müdürü
Director de resurse umane
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Ofis Yöneticisi
Şef de birou
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Şirket Sekreteri
Secretar
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Contabil şef
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Teknik Direktör / IT Direktörü
Director tehnic
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Arge Müdürü
Director de cercetare şi dezvoltare
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Üretim Direktörü
Director de producţie
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Fabrika Müdürü
Directorul de fabrică
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์