ภาษาโปลิช | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Prezes i Dyrektor Zarządzający
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Prezes i Dyrektor Zarządzający
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
Pazarlama Direktörü
Dyrektor ds. Marketingu
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Dyrektor ds. Sprzedaży
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
Personel Müdürü
Dyrektor Działu Kadr
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
İnsan Kaynakları Müdürü
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
Ofis Yöneticisi
Zarządca Wydziału
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
Şirket Sekreteri
Sekretarka/ Sekretarz
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Główny Księgowy
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
Teknik Direktör / IT Direktörü
Dyrektor Techniczny
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
Arge Müdürü
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
Üretim Direktörü
Dyrektor ds. Produkcji
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
Fabrika Müdürü
Dyrektor Fabryki
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์