ภาษาอังกฤษ | สำนวน - ธุรกิจ | ชื่อตำแหน่งอาชีพ

ชื่อตำแหน่งอาชีพ - ตำแหน่งทางธุรกิจ

ประธานและกรรมการบริษัท
Chairman and Managing Director
สหราชอาณาจักร: หัวหน้าทางการเงินของทางธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการ
Chief Executive Officer (CEO)
สหรัฐอเมริกา: หัวหน้าการเงินทางธุรกิจ
ผู้จัดการทางการตลาด
Marketing Director
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการตลาด
ผู้จัดการการขาย
Sales Manager
พนักงานที่รับผิดชอบในแผนกการขาย
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Client Services Manager
พนักงานที่รับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า
กรรมการบุคลากร
Personnel Director
สหรัฐอเมริกา: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Human Resources Manager
สหราชอาณาจักร: พนักงานที่รับผิดชอบในการตอบคำถามของพนักงานคนอื่นๆ
ผู้จัดการสำนักงาน
Office Manager
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการโดยเฉพาะ
เลขาธิการของบริษัท
Company Secretary
พนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการตกลงกันทางธุรกิจ
หัวหน้านักบัญชี
Chief Accountant
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทางธุรกิจ
ผู้บริหารทางเทคนิค
Technical Director
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไอทีและการบริการประชาสัมพันธ์
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Research and Development Manager
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ผู้บริหารด้านการผลิต
Production Director
พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการโรงงาน
Factory Manager
พนักงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์